MENÜ 
186 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar (0,48 saniye)
Sayfa 1 2 3 4 5 - (19)

2017 Kurumsal Eğitim Araştırması Raporu Açıklandı

2 Mart 2018 CumaTEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği, kurumlardaki eğitim/gelişim alanı ile ilgili bazı temel göstergelerin düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla her yıl Kurumsal Eğitim Araştırması’nı gerçekleştiriyor.
 

Araştırmaya katılan kurumların verdikleri bilgiler sayesinde ortaya çıkan sonuçlar, araştırmaya katılsın ya da katılmasın her kurum için eşsiz bir kıyaslama bilgi tabanı oluşturuyor. Ülkemizde eğitim ve gelişim alanında sağlıklı kıyaslama bilgisinin bulunmadığı düşünüldüğünde çalışmanın bulguları son önemli görülüyor. Aynı zamanda her yıl yapılan ölçümler sonucu belirginleşen eğilimler, alanın yönetimi açısından her kuruma ayrı ayrı ışık tutacak ve ilham verecek niteliktedir.
 
Araştırmanın kapsamında, eğitim saatleri, odaklanılan öğrenme alanları, en çok tercih edilen yöntemler, eğitim giderleri gibi konulara ilişkin veriler yer alıyor. Buna göre araştırma sonucu ortaya çıkan bazı dikkat çekici sonuçlar şöyledir;
 
2016 verileri için 2017 yılında yapılmış olan TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırmasına katılan 82 şirketin ortalama çalışan sayısı 7.372’dir. Çıkan bulgulara göre bu kurumlarda, eğitim birimlerinde ortalama çalışan sayısı 16’dır. Bir eğitim profesyoneline düşen çalışan sayısı da 406’dır. Bu rakam dünya genelinde benzer bir araştırma yapan ATD’nin raporunda 378 olarak gözükmektedir.

 
Eğitim geliştirme denilince akla ilk gelen süreç iç eğitmenlik sürecidir. Araştırmaya katılan şirketlerin %65’i bünyelerinde iç eğitmenlik sürecinin hayata geçirildiğini ifade etmiş, %24’ü de bu yönde çalışmaların olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla iç eğitmenlik, şirketlerin %90’ının gündeminde olan yaygınlaşmış ve yerleşmiş bir süreç olarak gözükmektedir.
 
En çok eğitim yapılan içerik alanlarına bakıldığında ilk sırayı fonksiyonel eğitimlerin aldığı görülmektedir. Bunu liderlik eğitimleri izlemektedir. Zorunlu eğitimler, ürün eğitimleri, oryantasyon eğitimleri ve yetkinliklerle ilgili eğitimler de birbirine yakın bir şekilde sıralanmıştır.
 
Formal eğitim yöntemlerinin dağılımına bakıldığında %77 oranında sınıf eğitimi yönteminin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Sanal sınıf kullanım oranı %5 iken, içlerinde e-eğitim, video gibi araçların bulunduğu diğer yöntemlerin oranı %18’dir. ATD’nin araştırmasında sınıf eğitimlerinin oranı %51, sanal sınıf kullanım oranı %15, diğer yöntemler ise %34 olarak çıkmıştır.
 
Diğer gelişim yöntemlerinde
ise ilk sırayı iş başında öğrenme almaktadır. Onu mentorluk, koçluk, geçici görevlendirmeler, öğrenme toplulukları, teknoloji tabanlı sosyal öğrenme yöntemleri takip etmektedir. Bunlar ağırlıklı olarak sosyal ve informal yöntemlerdir.
 
Kişi başı yıllık ortalama eğitim saati 33 olarak çıkmıştır. Bu oran ATD’de 34,1 saattir.
Şirket başına yıllık eğitim maliyetleri 2,4 milyon ile 6,1 milyon arasında değişmektedir. Kişi bazında bakıldığında yıllık eğitim maliyeti 325 TL ile 839 TL aralığında çıkmaktadır. ATD araştırmasında bu rakam 1.273 dolar çıkmıştır. Yani bizdeki yıllık maliyetler, eğitim saatleri yakın olmasına karşım manidar şekilde daha az gözükmektedir.
 
Ankette şirketlerin yaptığı ya da yapmayı planladığı eğitim yatırımları da sorulmuştur. Buna göre LMS, kuruma özgü lider geliştirme programı ve iç eğitmen sistemi en çok yatırım yapılan üç alan olarak gözükmektedir. En az yatırım yapılan alanlar ise kurumsal wiki, yatırım getirisi hesaplama ve çevrim içi yabancı dil olarak çıkmıştır.
 
Kurumlar bu göstergeleri çalışan sayılarına ya da finansal rakamlarına oranlayarak öğrenme ve eğitim süreçlerini daha farklı perspektiflerden takip edebilme imkanı bulacaktır. Bu açıdan araştırma, eğitim ve gelişim alanındaki izleme ve ölçme uygulamalarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Raporun tamamı TEGEP üyeleri ve araştırmaya katılan firmalarla paylaşılmıştır. Özet verileri içeren yönetici özeti ise web sayfamızdan tüm paydaşlarımızın erişimine açıktır; buradan ulaşabilirsiniz.

 
2017 yılı verilerini içeren araştırma süreci Mart ayı başında başladı ve 2018 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.  
Okunma Sayısı: 3189 Diğer HABERLER