MENÜ 

TEGEP Eğitim Programları

03 Ocak 2017 Salı

Amaç ve Hedef

Eğitim gelişim profesyonelleri, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretmeyi, alana ilişkin yürütülecek araştırma ve çalışmalar ile sektörün nitelikli bir şekilde gelişmesine katkı sağlamayı ve bu doğrultuda da alana ilişkin standartlar belirlemeyi amaç edinen TEGEP, üye kurumların profesyonellerinin deneyim ve bilgisiyle tasarladığı gelişim programlarıyla Türkiye’deki eğitim ve gelişim profesyonellerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor..

Bu hedef doğrultusunda, farklı kurum ve sektörlerde çalışan eğitim gelişim profesyonellerinden oluşan TEGEP Eğitim Programları Tasarım ve Geliştirme Çalışma Komitesi üyelerinin çalışmaları neticesinde, çok değerli birikimlerin ortak bir dilde buluştuğu ve dünyadaki trendlerle harmanlanmış eğitim ve gelişim programları hazırlanıyor. TEGEP, sunacağı eğitim programlarıyla, eğitim ve gelişim alanında uluslararası normlarda, bilimsel olarak aynı dili konuşan, vizyoner eğitim profesyonelleri yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

TEGEP Eğitim ve Gelişim Yönetimi Programı

Kurumlardaki eğitim gelişim profesyonelleri, kurumun strateji ve hedefleriyle paralel olarak, eğitim ihtiyaçlarını analiz eder, eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçirirler. Bu noktalarda önemli sorumluluklar taşıyan eğitim gelişim profesyonellerinin, gerek mesleki, gerekse davranışsal açıdan taşıması gereken birçok yetkinlik bulunuyor. TEGEP, bu yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere önemli bir adım attı ve TEGEP Eğitim Yönetimi Gelişim Programı’nı geliştirdi.

Kurumlarında eğitim gelişim alanlarında görev alan/alacak olan profesyoneller için hazırlanan bu programın en güçlü yanları ise:

 • Alandaki profesyonel birikim ve en iyi şirket örneklerinden oluşması,
 • Teorik bilginin yanında pratikte uygulanmış gerçek uygulamaları içermesi,
 • Eğitim ve gelişim alanındaki dünya trendleri Türkiye'deki yerel gereksinimler de esas alınarak hazırlanmış olmasıdır.

Program Yapısı

Program, mesleki yetkinliklerde uzmanlaşma sağlayan "Ana Modüller" ve özel ihtiyaçlara yönelik "Destekleyici Modüller" şeklinde tasarlanmıştır.

Ana Modüller

Ana modüller, tüm eğitim ve gelişim profesyonellerinin sahip olması gereken en temel konularda derinlemesine uzmanlık sunan modüllerdir.

Eğitim ve gelişimin vazgeçilmez temel kavramlarını öğrenen ve becerilerini kazanan katılımcılar, bu modülleri tamamlayarak bilimsel öğrenme ve gelişim yaklaşımlarını işlerine yansıtabilir olacaklardır.

Destekleyici Modüller

Eğitim gelişim alanında çalışan yöneticiler, yönetici adayları, danışmanlar, eğitmenler ve farklı gelişim konularına ilgi duyan tüm eğitim gelişim profesyonellerine hitap edecek konular içeren ve TEGEP’in ortak akıl ve bütünsel yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan destekleyici modüller önümüzdeki günlerde duyurulacaktır..

Eğitim ve Gelişim Yönetiminde Temel Yetkinlikler Modülü

Bu modül eğitim yönetiminin temel kavramlarını içermektedir.

Modül İçeriği: Modül içeriği aşağıdaki başlıklara ilişkin temel kavramlardan oluşmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:Temel Yetkinlikler modülüne katılan katılımcılar, eğitim ve gelişimin şirket içindeki rolünü kavrayarak eğitim faaliyetlerinin etkin yönetilmesi için temel bilgi ve becerileri öğreneceklerdir.

Hedef Kitle:Bu programa kariyerinin başındaki eğitim ve İK uzmanları kadar, eğitime bütünsel bakış açısıyla bakma ihtiyacı duyan deneyimli profesyoneller de katılabilir.

Süre ve Yöntem:Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Kayıt ve Detaylı Bilgi:0216 455 18 18

 • Kurumlarda eğitim ve gelişimin yarattığı değer,
 • Eğitim departmanlarının ana fonksiyonları,
 • İK ve Eğitim faaliyetlerinin ilişkileri,
 • Gelişim ihtiyaç analizi,
 • Öğretim tasarımı,
 • Eğitim geliştirme,
 • Değerlendirme ve ölçme yaklaşımı

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Davranışsal Hedef Modülü

Kurumlarda eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, eğitimin başarısını belirleyen en temel adımdır. Gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ise eğitimlerin etkisini ve katacağı değeri artıran bir faktördür. Bu modülde ihtiyacın analizinde kullanılabilecek yöntemler ve davranışsal hedefe yönelik uygulamalı bir program sunulmaktadır.

Modül İçeriği:Modül içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:Bu modüle katılan eğitim gelişim profesyonelleri, kurumlarında, eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarmak için gerekli bilgi ve becerileri edineceklerdir

Hedef Kitle:Bu programa kariyerinin başındaki eğitim ve İK uzmanları kadar, eğitime bütünsel bakış açısıyla bakma ihtiyacı duyan deneyimli profesyoneller de katılabilir

Süre ve Yöntem:Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Kayıt ve Detaylı Bilgi:0216 455 18 18

 • Düşünülmesi gereken sorular,
 • Bir öğretim tasarımı ihtiyacımızı karşılar mı?,
 • İhtiyaç türleri ve veri kaynakları,
 • İhtiyaç analizi yapma,
 • Örnek ihtiyaç değerlendirme planı,
 • Davranışsal hedef,
 • Değerlendirme ve ölçme yaklaşımı

Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Modülü

Bu modülde, eğitim ve gelişimin en önemli kavramlarından biri olan ölçme kavramına odaklanılarak, eğitimin ispat arayışı konusunda yaklaşım, teknik ve yöntemler ele alınmaktadır.

Modül İçeriği :Modül içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:Bu modüle katılan eğitim gelişim profesyonelleri, ölçme ve değerlendirme bakış açısını kazanacak, geniş bir yelpazede ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kavramları öğreneceklerdir.

Hedef Kitle:Bu programa ölçme değerlendirme konusunda bakış açısı ve beceriler kazanmak isteyen her pozisyondan İK ve Eğitim profesyonelleri katılabilir.

Süre ve Yöntem:Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Kayıt ve Detaylı Bilgi:0216 455 18 18

 • Ölçme değerlendirmenin ilke ve kavramları
 • Ölçme Değerlendirmenin yeri, önemi ve düzeyleri,
 • Psikometrik ve yararlılık standartları,
 • Ölçme Değerlendirme yöntem (tanımlayıcı, karar verdirici, vb.) ve araçları (çoktan seçmeliler, yapılandırılmış klinik sınavlar, portfolyo vb.),
 • Ölçme ve Değerlendirme yöntem ve araçlarının bilgi, beceri, tutum ve genel mesleki performansın sınanmasında kullanımları,
 • Teknolojik araçlar ve ölçme ve değerlendirmede kullanımı,
 • Sürekli Mesleki Gelişimde ÖD’nin yeri
Okunma Sayısı: 4505 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi