MENÜ 

TEGEP Eğitim Programları

3 Ocak 2017 Salı

Amaç ve Hedef

Eğitim gelişim profesyonelleri, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretmeyi, alana ilişkin yürütülecek araştırma ve çalışmalar ile sektörün nitelikli bir şekilde gelişmesine katkı sağlamayı ve bu doğrultuda da alana ilişkin standartlar belirlemeyi amaç edinen TEGEP, üyelerinin profesyonel deneyim ve bilgisiyle tasarladığı gelişim programlarıyla Türkiye’deki eğitim ve gelişim profesyonellerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

TEGEP çatısı altında, bu hedef doğrultusunda, farklı kurum ve sektörlerde çalışan eğitim gelişim profesyonelleri üyelerinden oluşan Çalışma Komitelerinin çalışmaları neticesinde, çok değerli birikimlerin ortak bir dilde buluştuğu ve dünyadaki trendlerle harmanlanmış eğitim ve gelişim programları hazırlanıyor. Bu eğitim programlarından ilki, TEGEP Eğitim Programları Tasarım ve Geliştirme Komitesi'nin çalışmaları neticesinde hazırlanan ve 2013 yılından beri eğitim ve gelişim profesyoneli olan meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunan TEGEP Eğitim ve Gelişim Yönetimi Programı idi. Bu program, 2018 yılı itibariyle kurulan TEGEP Seritifikasyon ve Eğitim Programları Komitesi'nin, çalışmalarıyla 2016 yılında MYK tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları esas alınarak güncellendi ve içerikler zenginleştirildi.

TEGEP Eğitim ve Gelişim Yönetimi Programı

Kurumlardaki eğitim gelişim profesyonelleri, kurumun strateji ve hedefleriyle paralel olarak, eğitim ihtiyaçlarını analiz eder, eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçirirler. Bu noktalarda önemli sorumluluklar taşıyan eğitim gelişim profesyonellerinin, gerek mesleki, gerekse davranışsal açıdan taşıması gereken birçok yetkinlik bulunuyor. TEGEP, bu yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere TEGEP Eğitim Yönetimi Gelişim Programı’nı hazırladı ve geliştirmelerine devam ediyor.

Kurumlarında eğitim gelişim alanlarında görev alan/alacak olan profesyoneller için hazırlanan bu programın en güçlü yanları ise:

 • Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları'na uygun olarak tasarlaması,
 • Alandaki profesyonel birikim ve en iyi şirket örneklerinden oluşması,
 • Teorik bilginin yanında deneyimlenmiş, gerçek uygulama örneklerini içermesi,
 • Eğitim ve gelişim alanındaki dünya trendlerinin yanı sıra Türkiye'deki yerel gereksinimler de esas alınarak hazırlanmış olmasıdır.

Program Yapısı

Program, mesleki yetkinliklerde uzmanlaşma sağlayan "Ana Modüller" ve özel ihtiyaçlara yönelik "Destekleyici Modüller" şeklinde tasarlanmıştır.

Ana Modüller

Ana modüller, tüm eğitim ve gelişim profesyonellerinin sahip olması gereken en temel konularda derinlemesine uzmanlık sunan modüllerdir.

Eğitim ve gelişimin vazgeçilmez temel kavramlarını öğrenen ve becerilerini kazanan katılımcılar, bu modülleri tamamlayarak bilimsel öğrenme ve gelişim yaklaşımlarını işlerine yansıtabilir olacaklardır.

Destekleyici Modüller

Eğitim gelişim alanında çalışan yöneticiler, yönetici adayları, danışmanlar, eğitmenler ve farklı gelişim konularına ilgi duyan tüm eğitim gelişim profesyonellerine hitap edecek konular içeren ve TEGEP’in ortak akıl ve bütünsel yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan destekleyici modüller önümüzdeki günlerde duyurulacaktır..

Eğitim ve Gelişim Yönetiminde Temel Bilgi ve Beceriler Modülü

Bu modül, kurumlarda eğitim yönetiminin temel kavramlarını içermektedir.

Modül İçeriği: Modül içeriği aşağıdaki başlıklara ilişkin temel kavramlardan oluşmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:
Temel bilgi ve beceriler eğitimine katılan katılımcılar;

 • Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kurum için önemini açıklayabilecekler,
 • Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin etkin yönetilmesi için ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri sıralayabilecekler,
 • Kurum içerisinde Eğitim ve Gelişim faaliyetlerinin etkin yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Hedef Kitle: Bu programa kariyerinin başındaki eğitim ve İK uzmanları kadar, eğitime bütünsel bakış açısıyla bakma ihtiyacı duyan deneyimli profesyoneller de katılabilir.

Süre ve Yöntem: Bu modül, 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır. Eğitimde beyin fırtınası, canlandırma ve grup çalışması yapılmaktadır. Ayrıca, eğitim portalinde bulunan okuma materyalleri ile desteklenmektedir.

Modül İçeriği: Modül içeriği aşağıdaki başlıklara ilişkin temel kavramlardan oluşmaktadır.

 • Kurumlarda eğitim ve gelişimin yarattığı değer
 • Eğitim departmanlarının ana fonksiyonları
 • İK ve Eğitim faaliyetlerinin ilişkileri
 • Eğitim Döngüsü
 • Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri
 • Kaynak Yönetimi
 • Eğitim Bütçesi
 • Eğitim Raporlama
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Digital Dünya
 • Temel Yetkinlikler
 • Eğitim Metrikleri
 • Etik – KVKK

Kayıt ve Detaylı Bilgi: 0216 455 18 18

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Davranışsal Hedef Modülü

Kurumlarda eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, eğitimin başarısını belirleyen en temel adımdır. Gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ise eğitimlerin etkisini ve katacağı değeri artıran bir faktördür. Bu modülde ihtiyacın analizinde kullanılabilecek yöntemler ve davranışsal hedefe yönelik uygulamalı bir program sunulmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:Bu modüle katılan eğitim gelişim profesyonelleri, kurumlarında, eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarmak için gerekli bilgi ve becerileri edineceklerdir

Hedef Kitle:Bu programa kariyerinin başındaki eğitim ve İK uzmanları kadar, eğitime bütünsel bakış açısıyla bakma ihtiyacı duyan deneyimli profesyoneller de katılabilir

Süre ve Yöntem:Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Modül İçeriği:Modül içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • Düşünülmesi gereken sorular,
 • Bir öğretim tasarımı ihtiyacımızı karşılar mı?,
 • İhtiyaç türleri ve veri kaynakları,
 • İhtiyaç analizi yapma,
 • Örnek ihtiyaç değerlendirme planı,
 • Davranışsal hedef,
 • Değerlendirme ve ölçme yaklaşımı

Kayıt ve Detaylı Bilgi: 0216 455 18 18

Eğitimde Tasarımdan, Ölçme ve Değerlendirmeye Modülü

Gelişim Hedefi/Kazanımlar: Bu modüle katılan eğitim profesyonelleri, öğretim tasarımının her aşamasında, değerlendirmeye etki edecek faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirme planı çıkarabilecek ve değerlendirme araçlarını geliştirebileceklerdir. Katılımcıların uzun dönemli değerlendirme yapabilmeleri için öğretim hedefleriyle performans ilişkisini kurmaları sağlanacaktır.

Öğretim Amaçları

Görev analizi için doğru soruları sorarak gerekli adımları tanımlayabilir.
Hedefi belirlerken her bir hedef alanı ve alt alanlarını seçebilir.
Hedefleri alanlarına göre tanımlayabilir.
Ortaya çıkan içeriği, en etkili öğrenme gerçekleşecek şekilde sıraya koyabilir.
Her bir hedef için öğretim stratejilerini belirler.
Hedef ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir.
Hedef, içerik ve öğretim stratejileri ile uyumlu değerlendirme planını oluşturur.
Objektif ve yapılandırılmış testlerin hazırlanmasında değerlendirme sonucunu etkileyen özellikleri açıklayabilir.
Hazırlanan testlerin geçerlik ve güvenirliğini hesaplayabilir.
Geçerlik ve güvenirliğe etki eden durumları açıklayabilir.
Beceri ve davranışların ölçülmesinde kullanılan araçları tanımlayabilir.
Değerlendirmenin iş hedefleriyle bağlantısını ortaya koyarak eğitimin sonuca etkisini ayrıştırabilir.
Eğitim yatırımının geri dönüşünü (ROI) hesaplayabilir.

Hedef Kitle: Bu programa ölçme değerlendirme konusunda bakış açısı ve beceriler kazanmak isteyen her pozisyondan İK ve Eğitim profesyonelleri katılabilir.

Süre ve Yöntem:Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Modül İçeriği :Modül içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • Değerlendirme Öncesi Öğretim Tasarımı
  • Görev-İçerik Analizi
  • Hedef Tasarımı
  • Öğretimin Sıralanması
  • Öğretim Stratejileri / Uygulamalarının Tasarımı
 • Değerlendirme Planı
  • Değerlendirme Türleri
  • Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
  • Geçerlilik ve Güvenirlik
  • Başarı Standartları
 • Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi
  • Bilgi Seviyesi Değerlendirme Araçları
  • Beceri-Davranış Değerlendirme Araçları
  • Tutum Değerlendirme Araçları
Uzun Dönem Değerlendirme
  • Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
  • Eğitimin Geri Dönüşü

Kayıt ve Detaylı Bilgi:0216 455 18 18

Öğretim Becerileri Modülü

İçerik güncelleniyor...
Okunma Sayısı: 7890 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi