MENÜ 

Çalışma Komiteleri Hakkında

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP, misyon ve vizyonunun gerekli kıldığı şekilde, hem mevcut ve potansiyel üyeleri nazarında hem de iş birliği yaptığı tüm paydaşları nazarında değer yaratmak noktasında çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir.
Değişimin sürekli ve çok hızlı olduğu günümüzde, stratejik bir noktada olan eğitim ve gelişim birimlerinin önemi daha da artıyor ve  buna bağlı olarak kurumların, çalışanların eğitim-gelişim talepleri ve beklentileri farklılaşıyor. Kurumsal stratejilerdeki değişimin hızla eğitim stratejilerine yansıtılmasının zorunlu olduğu günümüzde TEGEP’in yürüteceği çalışmalar ve ortaya koyacağı çıktılar da tüm paydaşlarımızı yakından ilgilendiriyor.

TEGEP, birlikte üretmenin bu alanda yapılacak çalışmalara değer katacağına olan inançla, 10 Kasım 2012 tarihinde, “Stratejik Karar Çalıştayı”nı gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda, bizi arzu ettiğimiz geleceğe ulaştıracak çalışmaları yürüteceğimiz “Çalışma Komiteleri”ni belirlendi. Ardından öncelikli çıktı ve ihtiyaçları belirleyerek ve üyelerimizin başvuruları doğrultusunda önceliklendirdiğimiz komiteleri kurarak çalışmalarımıza başladık.

Hem Derneğimiz hem de üyelerimiz için karşılıklı bir fırsat ve önemli bir gelişim imkanı olarak gördüğümüz ve tüm paydaşlarımızın katkılarını beklediğimiz Çalışma Komitelerini her çalışma döneminde stratejik öncelikler doğrultusunda yeniden değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı başı itibariyle gerçekleştirilen bir dizi çalıştay sonrası, son olarak Mayıs 2018'de gerçekleşen strateji planlamaları çalışmaları sonucunda belirlenen Çalışma Komiteleri aşağıda belirtilmiştir.

• TEGEP Sertifikasyon ve Eğitim Programları Çalışma Komitesi
• TEGEP Yayın ve Araştırma Çalışma Komitesi
• TEGEP Etkinlikler Çalışma Komitesi
• TEGEP Üye Deneyimi ve Marka Çalışma Komitesi
• TEGEP Dijital Dönüşüm Çalışma Komitesi
• TEGEP Yönetişim Çalışma Komitesi 

 
Okunma Sayısı: 4329 Diğer ÇALIŞMA KOMİTELERİ