MENÜ 

"Gelişim Yolculuğu" Olarak Yeniden Tasarlanan Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı'nın 3. Dönem Eğitimleri 6 Eylül'de Başlıyor!

25 Temmuz 2023 Salı

2023 yılında genel katılıma açık olarak gerçekleşecek ikinci Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı, 6 Eylül 2023 tarihinde başlıyor.
2023 Yılı KESP modül içeriklerini ve 3. Dönem takvimini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

KESP Tanıtım Videosu

1. Modül Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış/ 6,13,15 Eylül 2023 / 09:00-12:30
Eğitmen: Ayşegül Güldamlası

-KESP’in kapsamı ve katılımcısına kazandıracakları
-Eğitimin kurum için stratejik önemi
Kurumsal eğitmeniğin önemi
-Eğitimlerdeki trendler
Öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir?
Öğrenme teorileri
Neuroscience
-Eğitimlerin başarı kriterleri
Eğitmenlik Niyeti
Eğitimlerin başarısızlık nedenleri
-Eğitmenin rolü ve geleceği
Kurumsal Eğitmenin sorumluluk alanları
Kurumsal Eğitmenin yetkinlik modeli
-TEGEP yetkinlik seti
-Eğitmenin kişisel farkındalığı
Talent Insight/Trimetrix geribildirimi
Katılımcının kişisel kurumsal eğitmenlik vizyonunu oluşturması
Vizyona ulaştıracak gelişim planını belirlemek

2. Modül Eğitim Tasarımı I – Analiz ve Tasarım/ 3,10,13 Ekim 2023 / 09:00-12:30
Eğitmen: Ayşegül Güldamlası

ANALİZ
-Eğitimlerin Verimsizliği
-Eğitimlerin Başarısı
-Öğretim İhtiyacının Belirlenmesi
Yetkinlik Bazlı İhtiyaç Analizi
-Eğitim Dışı İhtiyaçlar
-Analiz Veri Toplama Yöntemleri
-Analiz Çıktılarının Değerlendirme Kriterleri
-Analizin Raporlanması
-İhtiyaç Analizi Soruları


TASARIM
-Tasarımın Amacı
Eğitimin Trasferinde Paydaş Sorumlulukları
-Eğitim Tasarımı
Öğrenme Teorileri
-KOLB Öğrenme Stilleri
-Bloom Taksonomisi
-Gagne 9 Aşamalı Model
-Addie Öğrenme Yolculuğu
-5 Adımlı Model
Öğrenme Deneyimi Süreci
Eğitim öncesi sırası ve sonrası
Öğrenme Deneyimi Araçları
-Asenkron ve Senkron Araçlar
-Asenkron Araçlar
-Senkron Araçlar
-Araçlarda teknolojiyi etkin kullanma (Örneğin – online anketler,
app.ler)

3. Modül Eğitim Tasarımı II – Uygulama ve Değerlendirme/ 24, 31 Ekim ve 3 Kasım 2023 / 09:00-12:30
Eğitmen: Ayşegül Güldamlası

EĞİTMENİN ALET ÇANTASI
-Öğrenme Yolculuğu
-Yolculuğun Temel İlkeleri
-Eğitim Künyesi Oluşturma
Öğrenme Hedefleri ve Eğitim İçerikleri
İçerik Oluşturma
-Eğitimin Açılış Mantığı ve Yöntemleri
-PowerPoint Tasarım Kuralları
-Eğitime Destek Dokümanlar


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
-ROI Bakış Açısı ve Süreci
Planlama
Uygulama
Tutundurma
Ölçme
-Değerlendirme Planı
Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
Başarı Standartları
Değerlendirme Planının Oluşturulması
-Kirkpatrick Modeli
Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
Bilginin Ölçülmesi
Davranışın Ölçülmesi
Sonuçların Ölçülmesi
Eğitimin Geri Dönüşü


4. Modül İletişim ve İnsan İlişkileri/ 15, 20, 23 Kasım 2023 / 09:00-12:30
Eğitmen: Saynur Demirdelen

-Eğitimcinin İletişim içerisinde olduğu kişiler ( katılımcı, katılımcıların yöneticileri / iş kolu yöneticileri, diğer eğitmenler vb. )
-İletişim ve İnsan İlişkileri özelinde katılımcının kırmızı çizgileri (KVKK, Şirkete Özel Bilgiler vb.)
-Eğitimcileri için dijital ve sosyal iletişim kanalları kullanımı
-Eğitimlerde Olumlu ortam oluşturmak
-Katılımcıyı merkeze alan iletişim modeli kurgusu
Şefkat Dili nedir?
Bağlantının özü ve temelleri nelerdir?
Duygusal Okuryazarlık
-Gözlem
-Duygu ve İhtiyaç Kavramları
-Empatiyle Dinleme
-Kendime Empati
-Kendini Özenli Dürüstlükle İfade
-Rica
Katılımcılarda güven sağlamak
Katılımcı ile bağ kurmak
-Takdir
-Geribildirim
-Zor durumları yönetmek


5.Modül Sahne ve Platform Becerileri/ 13, 18, 22 Aralık 2023 / 09:00-12:30
Eğitmen: Tamer Yakut

-Sahne öncesi hazırlıklar
5N+1K
-Etkili Açılışlar
-Görsel Araç Kullanımı
Powerpoint / keynote
Flip Chart / Beyaz Tahta Kullanımı
-Sunumsuz tasarımlar
-Mesajı kısa ve net aktarımı
-Teknik bilginin aktarımı
-Sahneyi/platformu etkin kullanma
-Hikaye Anlatımı
-Etkin sunum becerileri
Göz Teması
Jestler ve Mimikler
Bedenin Duruşu ve Yönü
Dış Görünüş
Ses Kullanımı
Kelimeler_IIIIII AAAA.....
Alan Kullanımı
-Eğitmenin örnek duruşu ve hali
-Ortam Takibi
-Gelen soruları yönetmek
-Beklenmedik durumları yönetmek
-Etkili kapanış
-Sahne Uygulamaları6. Modül Kolaylaştırıclık Becerileri/ 10, 15, 19 Ocak 2024 / 09:00-12:30
Eğitmen: Tamer Yakut

-Eğitimlerde kolaylaştırıcılığın ve interaktif katılımın önemi ve gereği
-Aktif katılımı sağlama prensipleri
-Kolaylaştırıcılığın eğitim ve eğitmene faydaları, zorlukları
-Kolaylaştırıcılıkta 4P (Purpose, Progress, Pace, People)
Amaç, hedef
Süreç, Verimlilik
Tempo, Akış
Katılımcılar, Sesler
-Kolaylaştırıcı Becerileri
Aktif Dinleme
Destekleyici Yaklaşım
Özetleme
Meydan Okuma
Süreci Yönetme
Ortamı Yönetme
-Sisteme geri bildirim verme (Yansıtma)
-Eğitimlerde katılımı sağlama yöntemleri, araçları
-Katılımı sağlayan araçların etkin yönetimi
-Örnek süreçler
-Gerçek örnek uygulamalar

7. Modül Performans ve Geri Bildirim/ 13, 16 Şubat 2024 / 09:00-12:30
Eğitmen: Tamer Yakut

-Eğitmen geri bildirim kriterlerinin paylaşılması
-30 dakikalık katılımcı sunumlarının yapılması
-10 dakikalık geri bildirimlerin verilmesi
Eğitmen (Bireysel)
Katılımcı (Olumlu)
Eğitmen (Bütünsel)
-Grup gelişim alanlarının paylaşılması
-Bireysel gelişim hedeflerinin paylaşılması


Bu eğitim dönemi boyunca 1, 3 ve 6. Modül sonlarında olmak üzere üç tane mentörlük verilecektir.

1. Mentörlük: 25 Eylül 2023
2. Mentörlük: 7 Kasım 2023
3. Mentörlük: 21 Şubat 2023

TEGEP'in genel katılıma açık eğitimleri herkese açık ve ücretlidir. Kontenjan çerçevesinde TEGEP Üyelerinin kayıt önceliği bulunmaktadır.

*Kontenjan 12 kişidir.
*Eğitimlere aynı kurumdan en fazla 3 kişi katılabilir.

Her modül için geçerli olan 2023 katılım ücretleri aşağıdaki gibidir.

-Bir Modül (3 seans) Üye Katılımcı -1 kişi : 4000 TL (Kdv Hariç)
-Bir Modül (3 seans) Üye Olmayan Katılımcı-1 kişi : 5200 TL (Kdv Hariç)
-Tüm Sertifika Programı (7 Modül için) Üye-1 kişi: 28.000 TL (Kdv Hariç)
-Tüm Sertifika Programı (7 Modül için) Üye Olmayan-1 kişi: 36.400 TL (Kdv Hariç)
-Kdv Hariçtir ve Çevrim içi eğitimler için geçerlidir.

*Tüm modüllerin alınması halinde üyelere üye indirimli modül ücretleri üzerinden geçerli olmak üzere toplam tutarda ek %10 indirim. Üye olmayanlara da tüm modül alımlarında %10 indirim imkanı

* İndirimli Tüm Sertifika Programı (7 Modül için) Üye-1 kişi: 25.200 TL (Kdv Hariç)
* İndirimli Tüm Sertifika Programı (7 Modül için) Üye Olmayan-1 kişi: 32.760 TL (Kdv Hariç)

*Kurumsal Eğitmen Sertifika'nın tüm modüllerine alan katılımcılar TEGEP Yayınlarını ve Anlatmak Eğitim Değildir Atölyesini %25 indirimle satın alabilirler.

Kitap Siparişi için Tıklayınız
Eğitim ve Etkinlik Takvimine Ulaşmak için Tıklayınız


Kayıt Formu İçin Tıklayın!
Okunma Sayısı: 1758 Diğer YAKLAŞAN ETKİNLİKLER