MENÜ 

Güncellenen Yeni Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı 28 Şubat'ta Başlıyor!

10 Ocak 2023 Salı

2023 yılında genel katılıma açık olarak gerçekleşecek ilk Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı, 28 Şubat 2023 tarihinde başlıyor.
2023 Yılı KESP modül içeriklerini ve 1. Dönem takvimini aşağıdan inceleyebilirsiniz.


1. Modül Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış/ 28 Şubat, 07 Mart 09:30-12:30, 14 Mart 2023 13:30-17:00
-KESP’in kapsamı ve katılımcısına kazandıracakları
-Eğitimin kurum için stratejik önemi
Kurumsal eğitmeniğin önemi
-Eğitimlerdeki trendler
Öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir?
Öğrenme teorileri
Neuroscience
-Eğitimlerin başarı kriterleri
Eğitmenlik Niyeti
Eğitimlerin başarısızlık nedenleri
-Eğitmenin rolü ve geleceği
Kurumsal Eğitmenin sorumluluk alanları
Kurumsal Eğitmenin yetkinlik modeli
-TEGEP yetkinlik seti
-Eğitmenin kişisel farkındalığı
Talent Insight/Trimetrix geribildirimi
Katılımcının kişisel kurumsal eğitmenlik vizyonunu oluşturması
Vizyona ulaştıracak gelişim planını belirlemek

2. Modül Eğitim Tasarımı I – Analiz ve Tasarım/
27, 31 Mart 2023 13:30-17:00, 06 Nisan 2023 09:30-12.30

ANALİZ
-Eğitimlerin Verimsizliği
-Eğitimlerin Başarısı
-Öğretim İhtiyacının Belirlenmesi
Yetkinlik Bazlı İhtiyaç Analizi
-Eğitim Dışı İhtiyaçlar
-Analiz Veri Toplama Yöntemleri
-Analiz Çıktılarının Değerlendirme Kriterleri
-Analizin Raporlanması
-İhtiyaç Analizi Soruları


TASARIM
-Tasarımın Amacı
Eğitimin Trasferinde Paydaş Sorumlulukları
-Eğitim Tasarımı
Öğrenme Teorileri
-KOLB Öğrenme Stilleri
-Bloom Taksonomisi
-Gagne 9 Aşamalı Model
-Addie Öğrenme Yolculuğu
-5 Adımlı Model
Öğrenme Deneyimi Süreci
Eğitim öncesi sırası ve sonrası
Öğrenme Deneyimi Araçları
-Asenkron ve Senkron Araçlar
-Asenkron Araçlar
-Senkron Araçlar
-Araçlarda teknolojiyi etkin kullanma (Örneğin – online anketler,
app.ler)

3. Modül Eğitim Tasarımı II – Uygulama ve Değerlendirme/
17, 19 Nisan, 04 Mayıs 2023 09:30-12.30

EĞİTMENİN ALET ÇANTASI
-Öğrenme Yolculuğu
-Yolculuğun Temel İlkeleri
-Eğitim Künyesi Oluşturma
Öğrenme Hedefleri ve Eğitim İçerikleri
İçerik Oluşturma
-Eğitimin Açılış Mantığı ve Yöntemleri
-PowerPoint Tasarım Kuralları
-Eğitime Destek Dokümanlar


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
-ROI Bakış Açısı ve Süreci
Planlama
Uygulama
Tutundurma
Ölçme
-Değerlendirme Planı
Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
Başarı Standartları
Değerlendirme Planının Oluşturulması
-Kirkpatrick Modeli
Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
Bilginin Ölçülmesi
Davranışın Ölçülmesi
Sonuçların Ölçülmesi
Eğitimin Geri Dönüşü


4. Modül İletişim ve İnsan İlişkileri/
22, 26 Mayıs 2023 13:30-17:00, 30 Mayıs 2023 09:30-12.30

-Eğitimcinin İletişim içerisinde olduğu kişiler ( katılımcı, katılımcıların yöneticileri / iş kolu yöneticileri, diğer eğitmenler vb. )
-İletişim ve İnsan İlişkileri özelinde katılımcının kırmızı çizgileri (KVKK, Şirkete Özel Bilgiler vb.)
-Eğitimcileri için dijital ve sosyal iletişim kanalları kullanımı
-Eğitimlerde Olumlu ortam oluşturmak
-Katılımcıyı merkeze alan iletişim modeli kurgusu
Şefkat Dili nedir?
Bağlantının özü ve temelleri nelerdir?
Duygusal Okuryazarlık
-Gözlem
-Duygu ve İhtiyaç Kavramları
-Empatiyle Dinleme
-Kendime Empati
-Kendini Özenli Dürüstlükle İfade
-Rica
Katılımcılarda güven sağlamak
Katılımcı ile bağ kurmak
-Takdir
-Geribildirim
-Zor durumları yönetmek


5.Modül Sahne ve Platform Becerileri/
16, 20, 23 Haziran 2023 09:30-12.30

-Sahne öncesi hazırlıklar
5N+1K
-Etkili Açılışlar
-Görsel Araç Kullanımı
Powerpoint / keynote
Flip Chart / Beyaz Tahta Kullanımı
-Sunumsuz tasarımlar
-Mesajı kısa ve net aktarımı
-Teknik bilginin aktarımı
-Sahneyi/platformu etkin kullanma
-Hikaye Anlatımı
-Etkin sunum becerileri
Göz Teması
Jestler ve Mimikler
Bedenin Duruşu ve Yönü
Dış Görünüş
Ses Kullanımı
Kelimeler_IIIIII AAAA.....
Alan Kullanımı
-Eğitmenin örnek duruşu ve hali
-Ortam Takibi
-Gelen soruları yönetmek
-Beklenmedik durumları yönetmek
-Etkili kapanış
-Sahne Uygulamaları6. Modül Kolaylaştırıclık Becerileri/
7, 10, 14 Temmuz 2023 09:30-12.30

-Eğitimlerde kolaylaştırıcılığın ve interaktif katılımın önemi ve gereği
-Aktif katılımı sağlama prensipleri
-Kolaylaştırıcılığın eğitim ve eğitmene faydaları, zorlukları
-Kolaylaştırıcılıkta 4P (Purpose, Progress, Pace, People)
Amaç, hedef
Süreç, Verimlilik
Tempo, Akış
Katılımcılar, Sesler
-Kolaylaştırıcı Becerileri
Aktif Dinleme
Destekleyici Yaklaşım
Özetleme
Meydan Okuma
Süreci Yönetme
Ortamı Yönetme
-Sisteme geri bildirim verme (Yansıtma)
-Eğitimlerde katılımı sağlama yöntemleri, araçları
-Katılımı sağlayan araçların etkin yönetimi
-Örnek süreçler
-Gerçek örnek uygulamalar

7. Modül Performans ve Geri Bildirim/
27, 28 Temmuz 2023 09:30-12.30

-Eğitmen geri bildirim kriterlerinin paylaşılması
-30 dakikalık katılımcı sunumlarının yapılması
-10 dakikalık geri bildirimlerin verilmesi
Eğitmen (Bireysel)
Katılımcı (Olumlu)
Eğitmen (Bütünsel)
-Grup gelişim alanlarının paylaşılması
-Bireysel gelişim hedeflerinin paylaşılması


TEGEP'in genel katılıma açık eğitimleri herkese açık ve ücretlidir. Kontenjan çerçevesinde TEGEP Üyelerinin kayıt önceliği bulunmaktadır.

*Kontenjan 12 kişidir.
*Eğitimlere aynı kurumdan en fazla 3 kişi katılabilir.

Her modül için geçerli olan 2023 katılım ücretleri aşağıdaki gibidir.

-Bir Modül (3 seans) Üye Katılımcı -1 kişi : 3.100 TL (Kdv Hariç)
-Bir Modül (3 seans) Üye Olmayan Katılımcı-1 kişi : 3.700 TL (Kdv Hariç)
-Tüm Sertifika Programı (7 Modül için) Üye-1 kişi: 18.600 TL (Kdv Hariç)
-Tüm Sertifika Programı (7 Modül için) Üye Olmayan-1 kişi: 22.200 TL (Kdv Hariç)
-Kdv Hariçtir ve Çevrim içi eğitimler için geçerlidir.

Kayıt Formu İçin Tıklayın!
Okunma Sayısı: 1119 Diğer YAKLAŞAN ETKİNLİKLER