MENÜ 

Halen Çalışan Komiteler

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP Üye Deneyimi ve Marka Çalışma Komitesi
Bu Komite, TEGEP üyelerinin deneyimlerini geliştirmek, üye kazanımı sağlamak ve marka bilinirliğinde artış sağlamak üzere çalışmalar yürütmekte ve projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Tüm çalışmalarda hedeflenen ana çıktı; TEGEP’in bilinirliğinin artması, toplam üye sayısının ve memnuniyetinin artması ve aktif gönüllülerle değer vaadinin sürdürülebilir kılınması olacaktır.

Çalışma Grupları:  Üye Deneyimi Çalışma Grubu, Sosyal Medya Çalışma Grubu

TEGEP Etkinlikler Çalışma Komitesi
Bu komite TEGEP’in misyonuna uygun olarak etkinlikler gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütmektedir.

Komitenin tüm çalışmalarından hedeflenen ana çıktı, TEGEP misyon ve değerlerine uygun, üyelere katma değer yaratacak, üye olmayanları ise derneğe kazandıracak etkinlikler düzenlemek olacaktır.

Bu çalışmalar için, komite çatısı altında alt çalışma grupları oluşturulmaktadır.

Çalışma Grupları: Zirve Çalışma Grubu, Dijital Etkinlikler Çalışma Grubu, Sponsorluk Çalışma Grubu, Tema Bazlı Diğer Etkinlikler Çalışma Grubu

TEGEP Yayın ve Araştırma Çalışma Komitesi
Bu Komite, TEGEP’in misyonuna uygun olarak, düşünce liderliğini kuvvetlendirecek şekilde kitap, araştırma ve süreli yayınları ülkemizde sunmak, yaygınlığını sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir.

TEGEP Sertifikasyon ve Eğitim Programları Çalışma Komitesi
  • Bu Komite, kurumsal öğrenme ve gelişim alanında çalışan meslektaşların gelişimini desteklemek üzere bu mesleğe yönelik olarak belirlenmiş standartlara uyumlu gelişim programları ve bir sertifikasyon programının TEGEP’in düşünce liderliğini kuvvetlendirecek şekilde tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

TEGEP Dijital Dönüşüm Çalışma Komitesi
  • Bu Komite, TEGEP'in eğitim programları, etkinlikleri ve içeriklerini dijital platformlarda sunması ve bu doğrultuda
  • altyapıyı geliştirerek/dijitalleştirerek faaliyetlerdeki verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.
  •  
TEGEP Yönetişim Çalışma Komitesi
  • Bu Komite, TEGEP'in "yönetişim" modelini ve kurumsal çalışma ilkelerini düzenleyen bir yönetişim çalışması gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
  •  
  •  
Okunma Sayısı: 1929 Diğer ÇALIŞMA KOMİTELERİ