MENÜ 
217 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar (0,53 saniye)
Sayfa 1 2 3 4 5 - (22)

Kurumsal Eğitmen (Seviye 5 ve 6) Ulusal Yeterlilik Dokümanlarını Görüşlerinize Sunuyoruz

19 Kasım 2019 Salı

Değerli Paydaşlarımız,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve derneğimiz arasında 20.02.2018 tarihinde imzalanan "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü’’ doğrultusunda hazırlanan taslak Kurumsal Eğitmen (Seviye 5 ve 6) Ulusal Yeterlilikleri'ni; katkılarınızla, yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini artırmak üzere görüşlerinize sunuyor, değerli görüş ve önerilerinizi rica ediyoruz.

Ulusal Yeterlilik Süreci Hakkında:
MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşun hazırladığı taslak yeterliliklerin ulusal yeterlilik olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

1. Görevlendirilen kuruluş taslak yeterlilikleri ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunar. Alınan görüş ve öneriler kuruluş tarafından incelenir, değerlendirilir ve taslak yeterliliklere aktarılır.

2. Nihai taslaklar için pilot sınav yapılarak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulur.

3. Taslak yeterlilikler üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır. İlgili MYK sektör komitesinde incelenip doğrulanan yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası ulusal yeterlilik niteliğini kazanır.

Kurumsal Eğitmen (Seviye 5-6) olmak üzere iki taslak Ulusal Yeterlilik için görüşlerinizi aşağıda yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu” nu kullanarak 20.08.2019 tarihine kadar bilgi@tegep.org ve gercek.cavusoglu@tegep.org e-posta adresimize iletmenizi arz/ rica ederiz.

Kurumsal Eğitmen Seviye 5 Ulusal Yeterliliği - Taslak Doküman ve
Kurumsal Eğitmen Seviye 5 Taslak - Görüş Bildirme Formu

Kurumsal Eğitmen Seviye 6 Ulusal Yeterliliği - Taslak Doküman ve
Kurumsal Eğitmen Seviye 6 Taslak - Görüş Bildirme Formu

TEGEP tarafından hazırlanan ve 25.10.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanan Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları ile ilgili detaylara ise bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği
Okunma Sayısı: 1641 Diğer HABERLER