MENÜ 

Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP’in vizyon ve yaklaşımı doğrultusunda eğitmenlik için gerekli standartların oluşturulması, yetkinliklerin tanımlanması ve tüm ilgili taraflar için bir referans noktası oluşturulması adına çalışmalar yürüten TEGEP Eğitmen Yetkinlikleri Çalışma Komitesi çalışmaları ile başlayan; "Eğitmen" mesleği ile ilgili tanımlamanın yapılarak mesleki standartların belirlenmesi için Derneğimiz'in Mesleki Yeterlilik Kurumu'na yaptığı başvuru ile devam eden süreç, hazırladığımız "Kurumsal Eğitmen" meslek standartlarının MYK onayı sonrasında 25.10.2016 29868- sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla neticelenmiştir.

2008’den bu yana mesleki yeterlilikler konusunda çalışan ve bu konuda Türkiye’deki yetkili tek kurum olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’na, “eğitmen mesleği”nin tanımlanması ve standartların belirlenmesi için TEGEP 2015 yılında resmi başvurusunu yapmış, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TEGEP arasında 12.05.2015 tarihinde "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

İmzalanan protokol sonrası konuyla ilgili çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve bu çalıştaylara Komite Üyelerinin yanı sıra konu uzmanı olan pek çok TEGEP üyesi katılmıştır. Gerçekleşen çalıştaylar ve toplantılar sonrasında taslak standartlar hazırlanmıştır. Ardından meslek standardı hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek amacıyla Kamu, özel sektör, Üniversite ve STK tarafında yer alan paydaşların görüş ve önerileri alınarak, taslaklar son haline getirilerek MYK Sektör Komitesi onayına sunulmuştur.

Son olarak MYK Sektör Komitesi'ne yapılan sunum ve sonrasındaki değerlendirmeler neticesinde taslaklar nihai haline getirilerek MYK Yönetim Kurulu'nun onayı alınmış ve sonrasında Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları, (Seviye 5) (Seviye 6) iki seviyede olmak üzere 25.10.2016 tarihli 29868- sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanmıştır.

Sektörümüzün için çok önemli gördüğümüz bu gelişme, 23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen TEGEP 6. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nde, MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sn .Yaprak Akçay Zileli'nin katılımıyla ve sunumuyla Zirve'ye katılan tüm meslektaşlarımızla paylaşılmış ve de standartları içeren kitapçıklar tüm katılımcılara dağıtılmıştır.
Ulusal Meslek Standartları Kurumsal Eğitmen Seviye-5 ve Seviye-6 dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Okunma Sayısı: 7487 Diğer TEGEP Eğitim Programları