MENÜ 

Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış Eğitimi 23-24 Şubat-1 Mart'ta

27 Ocak 2022 Perşembe

Kurumsal eğitmenliğin bir meslek olarak tanınmasına öncülük eden, ulusal meslek standartlarını ve mesleki yeterlilikleri hazırlayan TEGEP; bu standartlara uygun ve dünyadaki güncel uygulamaları esas alarak hazırladığı Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı’nı (KESP) sektör profesyonelleri ve sektörde kendini bu alanda geliştirmek isteyenlerle buluşturuyor.

TEGEP, hatırı sayılır bilgi birikimi ve deneyimi, global bilgiyle harmanlayarak, güncel ve mesleki gelişimin kalite standartları yükselten sertifika programı ile kurumsal eğitmenlere, bu alanda kendini geliştirmek, eğitmen olmak isteyen herkese mesleklerinde iz bırakabilecekleri, farklı bir bakış açısı kazanıp mesleki ve bireysel gelişimlerine değerler katabilecekleri bir eğitim programı sunuyor

2019'dan bu yana genel katılıma açık ve kurumlara özel olarak da sunulan Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı (KESP) 6 modülden oluşuyor.
Programda katılımcılar program sonunda katılım veya başarı sertifikası alabilirler.
-Her bir modül ayrı ayrı alınabilir ve eğitimlerin sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilir.
-6 Modülün tamamı bitirildiğinde katılımcılar TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika sürecine katılma hakkını elde ederler. Bu sertifika sürecinde, tüm modüllerin tamamlanmış olması ön koşul olmakla birlikte, başarım kriterleri TEGEP tarafından belirlenmiş olan bir değerlendirme süreci uygulanır ve bu sürecin sonunda başarılı olan adaylar başarı sertifikası alabilirler.
2022'nin genel katılıma açık ilk programı, birinci modülü olan Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış modülü ile 23 Şubat'ta tamamı çevrim içi ortamda ilerleyecek şekilde başlıyor.

TEGEP'in genel katılıma açık eğitimleri herkese açık(üye olmayanlar da katılabilir) ve ücretlidir. Kontenjan çerçevesinde TEGEP Üyelerinin kayıt önceliği ve indirim hakları bulunmaktadır.

Tüm Sertifika Programına katılım sağlanması halinde 1 modül katılım ücreti tutarında indirim uygulanacaktır. Bu doğrultuda her modül için geçerli olan 2022 katılım ücretleri aşağıdaki gibidir.

(*)Bir Modül (3 seans) Üye Katılımcı-1 kişi : 1.200 TL
(*)Bir Modül (3 seans) Üye Olmayan Katılımcı-1 kişi : 1.650 TL (Kdv Hariç)
(*)Tüm Sertifika Programı (6 Modül için) Üye-1 kişi: 6.000 TL (Kdv Hariç)
(*)Tüm Sertifika Programı (6 Modül için) Üye Olmayan-1 kişi: 8.250 TL (Kdv Hariç)
(*)Kdv Hariçtir ve Çevrim içi eğitimler için geçerlidir

Kayıt Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz

Modül içerikleri ve bu yılın ilk program takvimi şöyle:


1. Modül Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış
Tarih: 23-25 Şubat ve 1 Mart 2022 (3 Seans)
Saat : 14:00 - 17:00


KESP’in kapsamı ve katılımcısına kazandıracakları
Eğitimin kurum için stratejik önemi
Eğitimleri etkileyen Mega trendler (örneğin Endüstri 4.0)
Eğitimlerdeki trendler
Eğitimlerin başarı kriterleri
Eğitmenin rolü ve geleceği (Eğitmenlik olacak mı)
Talent Insight/Trimetrix Toplu geribildirimi
Katılımcının kişisel kurumsal eğitmenlik vizyonunu oluşturması
Vizyona ulaştıracak gelişim planını belirlemek


2. Modül Eğitim Tasarımı I – Analiz ve Tasarım*
Tarih: 14,16,18 Mart 2022 (3 Seans)
Saat: 09:30-12:30


Analiz
* Öğretim İhtiyacının Belirlenmesi
* İhtiyaç Türleri ve İhtiyaç Analizi
* Hedef Analizi
* Performans Analizi
* Hedef Kitle Analizi
* Görev Analizi

Tasarım
Bir eğitimi oluşturan unsurlar
* Eğitim İçerikleri
* Eğitimin tasarımı

Eğitim Tasarımı
* Tasarımsız bir eğitimin getirdiği olumsuzluklar
* Eğitim tasarımında olmazsa olmazlar
* Hedefleri Destekleyen Uygun Metotlar ve Aktiviteler Kullanmak
* Kurumsal Eğitimlerde Kullanılabilecek Öğretim Metotları

Eğitim İçerikleri
* İçerik Hazırlama Kontrol Listesi
* Öğrenme Hedefleri ve Eğitim İçerikleri
* İçerik Belirleme Metotları
* İçerik Ağacı Oluşturma

Kuruma Özgü Eğitim Tasarımı
* Kurumun bilgisini teorize etmek
* Teorik bilgiyi kuruma adapte etme

3. Modül Eğitim Tasarımı II – Uygulama ve Değerlendirme
Tarih: 31 Mart, 7-8 Nisan 2022 (3 Seans)
Saat: 09:30 - 12:30


Eğitmenin El Çantası
Anlatmak eğitim değildir
Öğrenmeye yardımcı olacak araçlar

* Eğitim Öncesi Araçlar
* Sunum hazırlama ipuçları
* Grup Aktiviteleri
* Uygulamalı Aktiviteler:
* Video kullanımı
* Katılımlı Aktiviteler
* Öyküleştirme
* Örneklendirme
* Tanışma ve Buz Kırıcılar
* Araçlarda teknolojiyi etkin kullanma (Örneğin – online anketler, app.ler)
* Eğitim Sonrası Öğrenme Aktiviteleri
* İşbaşı Aktiviteleri:
* Kuruma özgü modeller geliştirme

Araçların tasarımı ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler

* Değerlendirme
* Değerlendirme Planı

* Değerlendirme Türleri
* Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
* Geçerlilik ve Güvenirlik
* Başarı Standartları
* Değerlendirme Planının Oluşturulması

Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi
* Bilgi Seviyesi Değerlendirme Araçları
* Beceri-Davranış Değerlendirme Araçları
* Tutum Değerlendirme Araçları

Uzun Dönem Değerlendirme
* Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
* Eğitimin Geri Dönüşü

4. Modül İletişim ve İnsan İlişkileri

Tarih: 22,26,27 Nisan 2022 (3 Seans)
Saat: 09:30-12:30


Algı Yönetimi
İletişim Biçimlerimiz
Zihniyet Seçimleri
Duygusal kontrol
Dave Ulrich ‘in tanımladığı Güvenilir Aktivist Rolü ve Eğitmenlik
Eğitimcinin İletişim içerisinde olduğu kişiler
Katılımcıyı merkeze alan iletişim modeli kurgusu
Eğitmenin iletişim çerçevesinin sınırları
Eğitimciler için dijital ve sosyal iletişim kanalları kullanımı
İletişim ve İnsan İlişkileri özelinde katılımcının kırmızı çizgileri
Eğitimlerde Olumlu ortam oluşturmak
Katılımcılarda güven sağlamak

5.Modül Eğitim Ortamını Etkin Yönetmek

Tarih: 12,13,17 Mayıs 2022 (3 Seans)
Saat: 09:30-12:30


Etkili Açılışlar
Görsellerin etkili kullanımı
Sunumsuz tasarımlar
Mesajı kısa ve net aktarımı
Teknik bilginin aktarımı
Sahneyi/platformu etkin kullanma
Etkin sunum becerileri
Enerjiyi eğitim boyunca yönetmek
Katılımcı Dikkat ve Duygu Takibi
Gelen soruları yönetmek
Beklenmedik durumları yönetmek
Etkili kapanış

6. Modül Fasilitasyon Becerileri

Tarih: 2,6,7 Haziran 2022 (3 Seans)
Saat: 09:30-12:30


Eğitimlerde fasilitasyonun ve interaktif katılımın önemi ve gereği
Aktif katılımı sağlama prensipleri
Fasilitasyonun eğitim ve eğitmene faydaları, zorlukları
Etkili fasilitasyon için etkili soru sorma becerileri
Eğitmenin koçluk yaklaşımı sergilemesi
Fasilitasyonun başarı kriterleri
Fasilitasyonda katılımcılara etkili geribildirim vermek
Eğitimlerde katılımı sağlama yöntemleri, araçları
Katılımı sağlayan araçların etkin yönetimi
Okunma Sayısı: 516 Diğer YAKLAŞAN ETKİNLİKLER