MENÜ 
219 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar (0,63 saniye)
Sayfa 1 2 3 4 5 - (22)

“ÖLÇMEK YA DA ÖLÇMEMEK” ATÖLYE BULUŞMASI'NDA NELER KONUŞULDU?

21 Nisan 2014 Pazartesi

Nisa ayı TEGEP Atölye Buluşması’nda, ölçme ve değerlendirme konusunu yeniden ele aldık.  
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz “Ölçmek ya da Ölçmemek” temalı Atölye çalışması, gelen talepler doğrultusunda bu yılki Atölye takvimine de dahil edildi ve 17 Nisan akşamı Hayat Holding Akademi’de gerçekleşti.

Ölçmek ya da Ölçmemek Atölye Buluşması’nda, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nden Deniz Hasanbaş ve Müge Arslan YKBA’nin ödüllü ROI uygulamasını, Novartis’ten Devrim Keklik ise ölçe ve değerlendirme konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

NELER KONUŞULDU?
Deniz Hasanbaş, Jack Phillips’in Kirkpatrick’in  dört aşamalı modeli üzerine kurduğu 5 aşamalı modelini, ve bu model üstüne eklediği yeni kavramları anlattı.

Bu kavramlardan en önemlisi olan “Yatırımın Geri Dönüşü” yani ROI’nin hesaplanmasının eğitime yapılacak yatırımın ve bunun sonucundaki kazanımların kıyaslanmasına  olanak verdiğini anlatan Hasanbaş, katılımcılara kurumlarında hangi seviye ölçümlemeyi uyguladıkları sorusunu yöneltti. Bu mini ankette katılımcılardan; tamamının  1. seviyede ölçümleme yapıldığı,  katılımcıların %50’sinden 2. seviyede ölçümleme yapıldığı, 3. ve 4 seviyede ölçümlemenin ise 1-2 kurum dışında yapılmadığı yanıtlarını aldık.

Jack Phillips’in ölçümleme modeli ile öne çıkan bir diğer kavram olan “Ayrıştırma Yöntemleri”nden de bahseden Deniz Hasanbaş, bu yöntemlerin, eğitimin etkisini diğer etkenlerden ayırdığını ve programın gerçek etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Phillips modelinde  yer alan bir diğer kavram olan “Maddi Olmayan Faydalar” ile etkisini rakamlarla ifade etmenin mümkün olmadığı veya maliyeti çok fazla olan faydalardan bahsedildiğini belirten Hasanbaş, liderlik gelişimi, müşteri memnuniyetini bu faydalar örnek olarak gösterdi ve  bazı programlarda maddi olmayan faydaların, maddi yararlardan çok daha önemli olabileceğinin altını çizdi. Ölçümleme seviyesi arttıkça uygulanma oranının azaldığını gösteren ROI Enstitüsü araştırmasına ilişkin verileri aktaran Hasanbaş, katılımcılara “4. ve 5. Seviye için ölçümleme kriterleriniz nedir?”sorusunu yöneltti. Katılımcıların yanıtlarının ardından bu seviye ölçümlemede YKBA olarak belirledikleri öncelikli kriterleri aşağıdaki şekilde sıraladı ve “Sadece paraya ulaşmak için çok dolaylı yolları seçmeyin, direkt etkisini görebildiklerinizi sonuca bağlayın, maddi olmak için zorlamayın, maddi olmayan faydaları bulmaya çalışın” dedi.
 
*Seçeceğimiz program öncelikle kurum stratejileriyle paralellik taşımalı.
*Programın yatırım maliyeti ile katılımcı kitlenin sayısı  diğer eğitim programlarımızla karşılaştırıldığında yüksek olmalı.
*Programın tasarımı ve uygulaması için ayrılan süre uzun soluklu olmalı.

Deniz Hasanbaş’ın ardından söz alan Müge Arslan, YKBA’nın  5. seviyede ölçümlemesini yaptığı, 2013 yılında ASTD ve CORPU’ dan ödül almış olan eğitim programını uygulama örneği olarak paylaştı. ROI deneyimleri sırasında edindikleri tecrübeler doğrultusunda bazı ipuçlarını da paylaşan Arslan’ın paylaştığı ilk ipucu “İlk kez ROI ölçümlemesi yapıldığında, mutlaka sizi süreç boyunca destekleyecek bir iş birimi ile çalışmayı tercih edin” idi.

Müge Arslan YKBA uygulama örneğini paylaştığı sunumunda tüm aşamaları, birinci aşamadan itibaren ROI ölçümlemesine uygun olarak tasarladıklarını belirtti. Örneğin; 1. aşamada katılımcı değerlendirme anketinde işbaşına yansıma ile ilgili görüşlere yer verilmesi, 2. seviyede vakalara dayalı testlerin uygulanması, 3. aşamada ise belirlenen davranışsal yetkinlikler doğrultusunda projeye özel bir anket uygulanması ve güvenilir yanıtlar almak için anketin anonim bir platformdan yayınlanması, 4. aşamada maddi ve maddi olmayan faydaların belirlenmesi ve ayrıştırma yöntemlerinden birinin seçilmesi ve uygulanması gibi. Son olarak YKBA uygulama örneği üzerinden yapılan ROI hesaplamasını anlatan Arslan küçük bir uygulama sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayarak sunumunu tamamladı.

Atölye’nin ikinci bölümünde Novartis  Eğitim ve Geliştirme Müdürü Devrim Keklik ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı ve karşılıklı soru cevaplarla konuya farklı perspektiflerden bakmamızı sağladı.

Devrim Keklik, ölçme ve değerlendirmenin eğitim programının plan aşamasında tasarlanması gerektiğini belirtti ve hedefler belirlenirken eğitimin kişinin gelişiminde  %10-20’lik  bir paya sahip olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Sağlıklı bir ölçme yapabilmek için eğitim amaçlarının doğru belirlenmesi gerektiğini belirten Keklik,  “İnsan davranışının tek bir skorla ölçülemeyecek ve özetlenemeyecek kadar karmaşıktır “ dedi.

Daha sonra eğitim değerlendirme yöntemlerinden bahseden Devrim Keklik, 1. seviyenin ölçümlemesinde, hazırlanacak değerlendirme formunda üç konunun mutlaka sorulması gerektiğini belirtti. Bunlar; eğitimin güçlü yönü, eğitimin zayıf yönü ve son olarak eğitimden size kalanlar.

2. seviye ölçümlemede ise öğrenmeyi test ederken yapılan sınavın kalitesinin önemine değindi ve örneklerle konuyu açıkladı. 3. Seviyenin ölçümlenmesinde ise belirlenen davranış hedeflerinin gerçekçi olması gerektiğinin altını çizen Devrim Keklik, bir eğitim programının en fazla ve en iyi ihtimalle üç davranış değişikliğini hedefleyebileceğini belirtti.

Devrim Keklik de, Deniz Hasanbaş ve Müge Arslan’ın da altını çizdiği konuya dikkat çekerek; 4. Seviye ölçümleme için iş sonuçlarına planlama aşamasında karar verilmesi gerektiğini  ve ölçümleme sürecinin bu doğrultuda oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların da soruları ve cevaplarıyla aktif olarak katıldığı 8. Atölye Buluşması etkinliğimiz Devrim Keklik’in sunumunun ardından sona erdi.
 
Okunma Sayısı: 9082 Diğer HABERLER