MENÜ 

TEGEP Eğitim İş Birlikleri

13 Ocak 2022 Perşembe

Amacımız
Eğitim İş Birliği Süreci; TEGEP'in paydaşlarının gelişimine katkı sağlamak üzere iş birliği yaparak güncel ve yeni eğitim programlarını, TEGEP’in belirlediği kriterler ve kapsam çerçevesinde sunabilmek üzere tasarlanmıştır.

Bu sayfada tüm şeffaflığı ve açıklıkla paylaşılan süreç detayları, iş birliği için başvuruda bulunacak tüm eğitim firmaları ve bireysel eğitmenler için geçerli ve uygulanacak olan kriterleri içermektedir.


İş Birliği İle Gerçekleştirilecek Eğitimler İçin Temel Prensipler
1- “Gelişimin Paydaşı Ol!” diyerek çıktığımız yolculukta TEGEP olarak; gelişimin, dönüşümün, değer yaratmanın eğitimden geçtiğine inanıyoruz.
Anlatmanın ötesinde bir eğitim yaklaşımı ile hem sertifikasyon programlarımızda hem de iş birlikleri ile sunacağımız eğitimlerde, çok kritik olduğunu düşündüğümüz aşağıdaki 7 prensipten vazgeçmemeyi taahhüt ediyoruz.

  • 2- Biz her zaman “Gelişimin Peşindeyiz”... İyi bir eğitim programının; profesyonellerin ihtiyacı hangi alandaysa “bilgi, beceri, performans” bu alanı keşfederek, arzu edilen gelişimi sağlayacak şekilde kurgulanması gerektiğine inanıyoruz.
  • 3- Eğitimin yüz yüze veya çevrim içi ortamda sunulmasına bağlı olmaksızın; iyi bir eğitimin, katılımcıları ile ancak güçlü bir bağ kurarak onları içine alacağını, “bağlılık ” yaratacağını biliyoruz.
  • 4- İyi bir öğrenme ortamının; öğrenenin unvanından ve konudan bağımsız olarak, yetişkinlerin “olumlu duygularına hitap ederek” gerçekleşeceğinin bilincindeyiz.
  • 5- Eğitimlerde “hedef kitlenin dünyasına hitap etme”nin ne kadar kritik olduğunun farkındayız. Aynı dili konuştuğumuz sürece ve içeriklerimiz öğrenenlerin gerçeklerini yansıttığı taktirde eğitimin içselleşeceğine inanıyoruz.
  • 6- “Katılımcıyı dahil etme”nin olmazsa olmaz olduğunun farkındayız. Yetişkinlerin, eğitim sırasında uygulama ve deneyimleme fırsatı bulamadıkları herhangi bir bilgi, beceri ve konuyu içselleştirmediklerine eminiz.
  • 7- İyi bir eğitimin, öğrenenleri “öncesi, sırası, sonrası” olmak üzere bütünsel bir yolculuğa çıkararak mümkün olabileceğine inanıyoruz.
  • 8- İçerikte, metodolojide, teknolojide güncelliğin, bugünün insanı için ne kadar önemli olduğunu farkındayız.


TEGEP Eğitimlerinin Hedef Kitlesi
1- Eğitim ve gelişim profesyonelleri,
2- Sorumluluk alanında eğitim ve gelişim olan İK profesyonelleri,
3- Eğitim ve gelişim alanına geçmek isteyen profesyoneller, yeni mezunlar, öğrenciler,
4- "Kendini geliştirme" yetkinliği ile sınırlı olmak üzere tüm profesyoneller
5- "Ekibini geliştirme" yetkinliği ile sınırlı olmak üzere tüm yöneticiler, liderler.

(*) Hedef kitlede yer alan ilk 3 segmente yönelik iş birliği yapılacak eğitimlerin kapsamı iki alanda oluşturulmuştur:

1- Profesyonel (Mesleki) Gelişim
2- Organizasyonel Gelişim


TEGEP Eğitimlerinin Kapsamı (Ana Konuları)

1-Profesyonel(Mesleki) Gelişim / Yetkinlik (Yeterlilik)

Öğrenme Bilimleri
Öğretim Sistemleri Tasarımı
Eğitim Verme ve Fasilitasyon
Teknoloji Uygulama
Bilgi Yönetimi
Kariyer ve Liderlik Gelişimi
Koçluk
Etkiyi Değerlendirme
Proje Yönetimi
Öğrenme Çevikliği

(*) ATD Kişisel Yetkinlikler listesinden alınmıştır.

2-Organizasyonel Gelişim / Yetkinlik (Yeterlilik)

İçgörü Oluşturmak
Danışmanlık & İş Ortaklığı
Organizasyonel Gelişim & Kültür
Yetenek Stratejisi ve Yönetimi
Performans Geliştirme
Değişim Yönetimi
Veri Analizi
Geleceği Okumak


TEGEP'in İş Birliği Kriterleri

**Konu ve Kapsam
TEGEP’in vizyon, misyon ve belirlemiş olduğu eğitim konularına ve de kapsama uygun olması.

*Firma/Eğitmen Tecrübesi
-İş birliği konusunda en az 10 uygulama gerçekleştirmiş olması. Bu uygulamaları en az 3 farklı şirket bünyesinde gerçekleştirmiş olması.
-“TEGEP Öğrenmenin Geleceği Komitesi” tarafından belirlenmiş olan konularda en az 3 uygulama gerçekleştirme şartı aranır ve farklı şirketlerde uygulama şartı aranmaz.
-TEGEP’in eğitim kapsam ve konularında toplamda en az 100 günlük (saatlik sunulan hizmetlerde 400 saat) tecrübeye sahip olması.


*Firmada Görev Alacak Eğitmen Tecrübesi
İş birliğinin firma ile yapılması durumunda görevlendirilecek eğitmenin iş birliği konusunda en az 4 uygulama, TEGEP'in tüm konularında toplamda en az 20 gün (saatlik sunulan hizmetlerde 80 saat) eğitim tecrübesi aranacaktır.

*TEGEP YK(Yönetim Kurulu) Referansı
TEGEP YK asil ve yedek üyelerinin hiç birinin Firma/Eğitmen hakkında somut, kanıtla desteklenecek olumsuz bir görüşünün bulunmaması beklenecektir.

*TEGEP Performansı
Planlanacak iş birliği öncesinde, TEGEP bünyesinde çalışma(lar) gerçekleştirilmiş olması durumunda katılımcı memnuniyetinin ortalamasının minimum %85 olması gözetilecektir.

Üyelik
En geç, yapılacak iş birliği sözleşmesi aşamasında TEGEP üyeliğinin gerçekleştirilmesi beklenecektir.

*İçerik Kişiselleştirme
Sunulacak içeriğin TEGEP’in belirlediği hedef kitleye uygun şekilde kişiselleştirilmesi beklenecektir.

*Reklam Yapmama
İş birliği kapsamında yapılacak çalışmada firmanın/eğitmenin kendisini ve iş birliği konusunu tanıtması dışında reklam olarak algılanacak ek tanıtımlara, sunumlara içerikte yer vermemesi önemlidir.


İş Birliği Koşulları
  • Genel katılıma açık eğitim açma/açmama kararı TEGEP’e aittir.
  • İş birliği kapsamında verilen kurum içi eğitimler sonrasında, eğitim firması/eğitmen, aynı/benzer konuda ilgili firmaya eğitim vermeyeceği konusunda münhasırlık anlaşması imzalar.


Eğitim İş Birlikleri Başvuru Formu linki için tıklayınız!

Okunma Sayısı: 3600 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi