MENÜ 

TEGEP Eğitim Programları

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP Eğitim Yönetimi Gelişim Programı

Amaç ve Hedef


Kurumlarda çalışan eğitim gelişim profesyonelleri, kurumun strateji ve hedefleriyle paralel olarak, eğitim ihtiyaçlarını analiz eder, eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçirirler. Bu alanlarda önemli sorumluluklar taşıyan eğitim gelişim profesyonellerinin, sahip olması gereken birçok yetkinlik bulunuyor.

TEGEP, bu program ile meslektaşlarımızın eğitim yönetimi alanında htiyaç duydukları yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Eğitim Yönetimi Gelişim Programı’nı hazırladı

Kurumlarında eğitim gelişim alanlarında görev alan/alacak olan profesyoneller için hazırlanan bu programın en güçlü yanları ise:

- Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları'na uygun olarak tasarlaması,
- Alandaki profesyonel birikim ve en iyi şirket örneklerinden oluşması,
- Teorik bilginin yanında deneyimlenmiş, gerçek uygulama örneklerini içermesi,
- Eğitim ve gelişim alanındaki dünya trendlerinin yanı sıra Türkiye'd eki yerel gereksinimler de esas alınarak hazırlanmış olmasıdır.

Hedef Kitle
Kurumlarda eğitim gelişim yönetimi alanında görev ala n/alacak olan eğitim profesyonellerine yönelik hazırlanmış bir programdır.

Program yapısı
Program, yetişkin eğitimi ve Eğitim gelişim yönetimine ilişkin temel kavramlara yönelik bilgilerin ve becerilerin kazanımına yönelik hazırlanmış olan her biri iki günlük sınıf içi eğitimden meydana gelen 3 ana modülden oluşmaktadır.

MODÜLLER


Program, yetişkin eğitimi ve Eğitim gelişim yönetimine ilişkin temel kavramlara yönelik bilgilerin ve becerilerin kazanımına yönelik hazırlanmış olan her biri iki günlük sınıf içi eğitimden meydana gelen 3 ana modülden oluşmaktadır.

1.Eğitim ve Gelişim Yönetiminde Temel Bilgi ve Beceriler Modülü

Bu modül, kurumlarda yürütülen eğitim yönetimi süreçlerine ilişkin temel kavramları içermektedir.

Modül İçeriği: Modül içeriği aşağıdaki başlıklara ilişkin temel kavramlardan oluşmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:
Temel bilgi ve beceriler eğitimine katılan katılımcılar;
- Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kurum için önemini açıklayabilir,
- Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin etkin yönetilmesi için ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri sıralayabilir,
- Kurum içerisinde Eğitim ve Gelişim faaliyetlerinin etkin yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Hedef Kitle: Bu programa kariyerinin başındaki eğitim ve İK uzmanları kadar, eğitime bütünsel bakış açısıyla bakma ihtiyacı duyan deneyimli profesyoneller de katılabilir.

Süre ve Yöntem: Bu modül, 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır. Eğitimde beyin fırtınası, canlandırma ve grup çalışması uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca, eğitim portalinde bulunan okuma materyalleri ile destekleyici dokümanlar olarak sunulmaktadır.

Modül İçeriği: Modül içeriği aşağıdaki başlıklar ve bu başlıklara dair temel kavramlardan oluşmaktadır.

2. Eğitim İhtiyaç Analizi ve Tasarım Atölyesi Modülü

Kurumlarda eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, eğitimin başarısını belirleyen en temel adımdır. Gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ise eğitimlerin etkisini ve katacağı değeri artıran bir faktördür. Bu modülde ihtiyacın analizinde kullanılabilecek yöntemler ve davranışsal hedefe yönelik uygulamalı bir program sunulmaktadır.

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:
Bu modüle katılan eğitim gelişim profesyonelleri, kurumlarında, eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarmak için gerekli bilgi ve becerileri edineceklerdir

Hedef Kitle:
Bu programa kariyerinin başındaki eğitim ve İK uzmanları kadar, eğitime bütünsel bakış açısıyla bakma ihtiyacı duyan deneyimli profesyoneller de katılabilir

Süre ve Yöntem:
Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Modül İçeriği: Modül içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.
Düşünülmesi gereken sorular, Bir öğretim tasarımı ihtiyacımızı karşılar mı? İhtiyaç türleri ve veri kaynakları, İhtiyaç analizi yapma, Örnek ihtiyaç değerlendirme planı, Davranışsal hedef, Değerlendirme ve ölçme yaklaşımı

3.Eğitimde Tasarımdan, Ölçme ve Değerlendirmeye Modülü

Gelişim Hedefi/Kazanımlar:
Bu modüle katılan eğitim profesyonelleri, öğretim tasarımının her aşamasında, değerlendirmeye etki edecek faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirme planı çıkarabilecek ve değerlendirme araçlarını geliştirebileceklerdir. Katılımcıların uzun dönemli değerlendirme yapabilmeleri için öğretim hedefleriyle performans ilişkisini kurmaları sağlanacaktır.

Öğretim Amaçları
Görev analizi için doğru soruları sorarak gerekli adımları tanımlayabilir. Hedefi belirlerken her bir hedef alanı ve alt alanlarını seçebilir. Hedefleri alanlarına göre tanımlayabilir. Ortaya çıkan içeriği, en etkili öğrenme gerçekleşecek şekilde sıraya koyabilir.
Her bir hedef için öğretim stratejilerini belirler.
Hedef ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir.
Hedef, içerik ve öğretim stratejileri ile uyumlu değerlendirme planını oluşturur.
Objektif ve yapılandırılmış testlerin hazırlanmasında değerlendirme sonucunu etkileyen özellikleri açıklayabilir.
Hazırlanan testlerin geçerlik ve güvenirliğini hesaplayabilir.
Geçerlik ve güvenirliğe etki eden durumları açıklayabilir.
Beceri ve davranışların ölçülmesinde kullanılan araçları tanımlayabilir.
Değerlendirmenin iş hedefleriyle bağlantısını ortaya koyarak eğitimin sonuca etkisini ayrıştırabilir.
Eğitim yatırımının geri dönüşünü (ROI) hesaplayabilir.

Hedef Kitle:
Bu programa ölçme değerlendirme konusunda bakış açısı ve beceriler kazanmak isteyen her pozisyondan İK ve Eğitim profesyonelleri katılabilir.

Süre ve Yöntem:
Program 2 günlük sınıf içi eğitimden oluşmaktadır.

Modül İçeriği:
Modül içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.
Değerlendirme Öncesi Öğretim Tasarımı
Görev-İçerik Analizi
Hedef Tasarımı
Öğretimin Sıralanması
Öğretim Stratejileri / Uygulamalarının Tasarımı
Değerlendirme Planı
Değerlendirme Türleri
Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
Geçerlilik ve Güvenirlik
Başarı Standartları
Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi
Bilgi Seviyesi Değerlendirme Araçları
Beceri-Davranış Değerlendirme Araçları
Tutum Değerlendirme Araçları
Uzun Dönem Değerlendirme
Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
Eğitimin Geri Dönüşü

TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı

Kurumsal eğitmenliğin bir meslek olarak tanınmasına öncülük eden, ulusal meslek standartlarını ve mesleki yeterlilikleri hazırlayan TEGEP; bu standartlara uygun ve dünyadaki güncel uygulamaları esas alarak hazırladığı Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı’nı (KESP) sektör profesyonelleri ve sektörde kendini bu alanda geliştirmek isteyenlerle buluşturuyor.

TEGEP, hatırı sayılı bilgi birikimi ve deneyimi, global bilgiyle harmanlayarak, güncel ve mesleki gelişimin kalite standartları yükselten yepyeni sertifika programı ile kurumsal eğitmenlere, bu alanda kendini geliştirmek, eğitmen olmak isteyen herkese mesleklerinde iz bırakabilecekleri, farklı bir bakış açısı kazanıp mesleki ve bireysel gelişimlerine değerler katabilecekleri bir eğitim programı sunmaktadır.

Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı (KESP) 6 modülden oluşmaktadır. Her bir modül ayrı ayrı alınabilir ve eğitimlerin sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilir. 6 Modülün tamamı bitirildiğinde katılımcılar TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika sürecini tamamlama hakkını elde ederler.

Modül içerikleri şöyledir:

1. Modül Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış (2 Gün)

KESP’in kapsamı ve katılımcısına kazandıracakları
Eğitimin kurum için stratejik önemi
Eğitimleri etkileyen Mega trendler (örneğin Endüstri 4.0)
Eğitimlerdeki trendler
Eğitimlerin başarı kriterleri
Eğitmenin rolü ve geleceği (Eğitmenlik olacak mı)
Talent Insight/Trimetrix Toplu geribildirimi
Katılımcının kişisel kurumsal eğitmenlik vizyonunu oluşturması
Vizyona ulaştıracak gelişim planını belirlemek


2. Modül Eğitim Tasarımı I – Analiz ve Tasarım* (2 Gün)

Analiz
* Öğretim İhtiyacının Belirlenmesi
* İhtiyaç Türleri ve İhtiyaç Analizi
* Hedef Analizi
* Performans Analizi
* Hedef Kitle Analizi
* Görev Analizi

Tasarım
Bir eğitimi oluşturan unsurlar
* Eğitim İçerikleri
* Eğitimin tasarımı

Eğitim Tasarımı
* Tasarımsız bir eğitimin getirdiği olumsuzluklar
* Eğitim tasarımında olmazsa olmazlar
* Hedefleri Destekleyen Uygun Metotlar ve Aktiviteler Kullanmak
* Kurumsal Eğitimlerde Kullanılabilecek Öğretim Metotları

Eğitim İçerikleri
* İçerik Hazırlama Kontrol Listesi
* Öğrenme Hedefleri ve Eğitim İçerikleri
* İçerik Belirleme Metotları
* İçerik Ağacı Oluşturma

Kuruma Özgü Eğitim Tasarımı
* Kurumun bilgisini teorize etmek
* Teorik bilgiyi kuruma adapte etme

3. Modül Eğitim Tasarımı II – Uygulama ve Değerlendirme (2 Gün)

Eğitmenin El Çantası
Anlatmak eğitim değildir
Öğrenmeye yardımcı olacak araçlar

* Eğitim Öncesi Araçlar
* Sunum hazırlama ipuçları
* Grup Aktiviteleri
* Uygulamalı Aktiviteler:
* Video kullanımı
* Katılımlı Aktiviteler
* Öyküleştirme
* Örneklendirme
* Tanışma ve Buz Kırıcılar
* Araçlarda teknolojiyi etkin kullanma (Örneğin – online anketler, app.ler)
* Eğitim Sonrası Öğrenme Aktiviteleri
* İşbaşı Aktiviteleri:
* Kuruma özgü modeller geliştirme

Araçların tasarımı ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler

* Değerlendirme
* Değerlendirme Planı

* Değerlendirme Türleri
* Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
* Geçerlilik ve Güvenirlik
* Başarı Standartları
* Değerlendirme Planının Oluşturulması

Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi
* Bilgi Seviyesi Değerlendirme Araçları
* Beceri-Davranış Değerlendirme Araçları
* Tutum Değerlendirme Araçları

Uzun Dönem Değerlendirme
* Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
* Eğitimin Geri Dönüşü

4. Modül İletişim ve İnsan İlişkileri (2 Gün)

Algı Yönetimi
İletişim Biçimlerimiz
Zihniyet Seçimleri
Duygusal kontrol
Dave Ulrich ‘in tanımladığı Güvenilir Aktivist Rolü ve Eğitmenlik
Eğitimcinin İletişim içerisinde olduğu kişiler
Katılımcıyı merkeze alan iletişim modeli kurgusu
Eğitmenin iletişim çerçevesinin sınırları
Eğitimciler için dijital ve sosyal iletişim kanalları kullanımı
İletişim ve İnsan İlişkileri özelinde katılımcının kırmızı çizgileri
Eğitimlerde Olumlu ortam oluşturmak
Katılımcılarda güven sağlamak

5.Modül Eğitim Ortamını Etkin Yönetmek (2 Gün)

Etkili Açılışlar
Görsellerin etkili kullanımı
Sunumsuz tasarımlar
Mesajı kısa ve net aktarımı
Teknik bilginin aktarımı
Sahneyi/platformu etkin kullanma
Etkin sunum becerileri
Enerjiyi eğitim boyunca yönetmek
Katılımcı Dikkat ve Duygu Takibi
Gelen soruları yönetmek
Beklenmedik durumları yönetmek
Etkili kapanış

6. Modül Fasilitasyon Becerileri (2 Gün)

Eğitimlerde fasilitasyonun ve interaktif katılımın önemi ve gereği
Aktif katılımı sağlama prensipleri
Fasilitasyonun eğitim ve eğitmene faydaları, zorlukları
Etkili fasilitasyon için etkili soru sorma becerileri
Eğitmenin koçluk yaklaşımı sergilemesi
Fasilitasyonun başarı kriterleri
Fasilitasyonda katılımcılara etkili geribildirim vermek
Eğitimlerde katılımı sağlama yöntemleri, araçları
Katılımı sağlayan araçların etkin yönetimi
Okunma Sayısı: 11643 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi