MENÜ 

TEGEP Eğitim Programları

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı

Kurumsal eğitmenliğin bir meslek olarak tanınmasına öncülük eden, ulusal meslek standartlarını ve mesleki yeterlilikleri hazırlayan TEGEP; bu standartlara uygun ve dünyadaki güncel uygulamaları esas alarak hazırladığı Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı’nı (KESP) sektör profesyonelleri ve sektörde kendini bu alanda geliştirmek isteyenlerle buluşturuyor.

TEGEP, hatırı sayılı bilgi birikimi ve deneyimi, global bilgiyle harmanlayarak, güncel ve mesleki gelişimin kalite standartları yükselten yepyeni sertifika programı ile kurumsal eğitmenlere, bu alanda kendini geliştirmek, eğitmen olmak isteyen herkese mesleklerinde iz bırakabilecekleri, farklı bir bakış açısı kazanıp mesleki ve bireysel gelişimlerine değerler katabilecekleri bir eğitim programı sunmaktadır.

Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı (KESP) 6 modülden oluşmaktadır. Her bir modül ayrı ayrı alınabilir ve eğitimlerin sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilir. 6 Modülün tamamı bitirildiğinde katılımcılar TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika sürecini tamamlama hakkını elde ederler.

Aşağıda yer alan tüm modüllerimizin günleri eğitim şekline göre değişiklik göstermektedir.
-Yüz yüze eğitimlerde her bir modül 2 tam gün sınıfiçi eğitim,
-Çevrimiçi(Sanal Sınıf) eğitimlerde 3 seans (1 seans 3 saat) şeklinde düzenlenmektedir.

Modül içerikleri şöyledir:

1. Modül Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış

KESP’in kapsamı ve katılımcısına kazandıracakları
Eğitimin kurum için stratejik önemi
Eğitimleri etkileyen Mega trendler (örneğin Endüstri 4.0)
Eğitimlerdeki trendler
Eğitimlerin başarı kriterleri
Eğitmenin rolü ve geleceği (Eğitmenlik olacak mı)
Talent Insight/Trimetrix Toplu geribildirimi
Katılımcının kişisel kurumsal eğitmenlik vizyonunu oluşturması
Vizyona ulaştıracak gelişim planını belirlemek


2. Modül Eğitim Tasarımı I – Analiz ve Tasarım*

Analiz
* Öğretim İhtiyacının Belirlenmesi
* İhtiyaç Türleri ve İhtiyaç Analizi
* Hedef Analizi
* Performans Analizi
* Hedef Kitle Analizi
* Görev Analizi

Tasarım
Bir eğitimi oluşturan unsurlar
* Eğitim İçerikleri
* Eğitimin tasarımı

Eğitim Tasarımı
* Tasarımsız bir eğitimin getirdiği olumsuzluklar
* Eğitim tasarımında olmazsa olmazlar
* Hedefleri Destekleyen Uygun Metotlar ve Aktiviteler Kullanmak
* Kurumsal Eğitimlerde Kullanılabilecek Öğretim Metotları

Eğitim İçerikleri
* İçerik Hazırlama Kontrol Listesi
* Öğrenme Hedefleri ve Eğitim İçerikleri
* İçerik Belirleme Metotları
* İçerik Ağacı Oluşturma

Kuruma Özgü Eğitim Tasarımı
* Kurumun bilgisini teorize etmek
* Teorik bilgiyi kuruma adapte etme

3. Modül Eğitim Tasarımı II – Uygulama ve Değerlendirme

Eğitmenin El Çantası
Anlatmak eğitim değildir
Öğrenmeye yardımcı olacak araçlar

* Eğitim Öncesi Araçlar
* Sunum hazırlama ipuçları
* Grup Aktiviteleri
* Uygulamalı Aktiviteler:
* Video kullanımı
* Katılımlı Aktiviteler
* Öyküleştirme
* Örneklendirme
* Tanışma ve Buz Kırıcılar
* Araçlarda teknolojiyi etkin kullanma (Örneğin – online anketler, app.ler)
* Eğitim Sonrası Öğrenme Aktiviteleri
* İşbaşı Aktiviteleri:
* Kuruma özgü modeller geliştirme

Araçların tasarımı ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler

* Değerlendirme
* Değerlendirme Planı

* Değerlendirme Türleri
* Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
* Geçerlilik ve Güvenirlik
* Başarı Standartları
* Değerlendirme Planının Oluşturulması

Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi
* Bilgi Seviyesi Değerlendirme Araçları
* Beceri-Davranış Değerlendirme Araçları
* Tutum Değerlendirme Araçları

Uzun Dönem Değerlendirme
* Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
* Eğitimin Geri Dönüşü

4. Modül İletişim ve İnsan İlişkileri

Algı Yönetimi
İletişim Biçimlerimiz
Zihniyet Seçimleri
Duygusal kontrol
Dave Ulrich ‘in tanımladığı Güvenilir Aktivist Rolü ve Eğitmenlik
Eğitimcinin İletişim içerisinde olduğu kişiler
Katılımcıyı merkeze alan iletişim modeli kurgusu
Eğitmenin iletişim çerçevesinin sınırları
Eğitimciler için dijital ve sosyal iletişim kanalları kullanımı
İletişim ve İnsan İlişkileri özelinde katılımcının kırmızı çizgileri
Eğitimlerde Olumlu ortam oluşturmak
Katılımcılarda güven sağlamak

5.Modül Eğitim Ortamını Etkin Yönetmek

Etkili Açılışlar
Görsellerin etkili kullanımı
Sunumsuz tasarımlar
Mesajı kısa ve net aktarımı
Teknik bilginin aktarımı
Sahneyi/platformu etkin kullanma
Etkin sunum becerileri
Enerjiyi eğitim boyunca yönetmek
Katılımcı Dikkat ve Duygu Takibi
Gelen soruları yönetmek
Beklenmedik durumları yönetmek
Etkili kapanış

6. Modül Fasilitasyon Becerileri

Eğitimlerde fasilitasyonun ve interaktif katılımın önemi ve gereği
Aktif katılımı sağlama prensipleri
Fasilitasyonun eğitim ve eğitmene faydaları, zorlukları
Etkili fasilitasyon için etkili soru sorma becerileri
Eğitmenin koçluk yaklaşımı sergilemesi
Fasilitasyonun başarı kriterleri
Fasilitasyonda katılımcılara etkili geribildirim vermek
Eğitimlerde katılımı sağlama yöntemleri, araçları
Katılımı sağlayan araçların etkin yönetimi

TEGEP Eğitim Profesyoneli Sertifika Programı

Amaç: Bir eğitim&gelişim profesyonelinin, kurumun stratejisini anlaması, stratejiye uygun olacak şekilde eğitim ve gelişim faaliyetlerini konumlandırması için gerekli sistem ve süreçleri kurması ve araçları yapılandırması için gerekli bilgi ve becerileri kazanması.

Program İçeriği:
Her bir modül ayrı ayrı alınabilir ve eğitimlerin sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilir. 6 Modülün tamamı bitirildiğinde katılımcılar TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika sürecini tamamlama hakkını elde ederler.

Modül içerikleri şöyledir:

Çevrimiçi lasman ile başlar.

 1. Modül: Kurumsal Gelişim ve Eğitime Stratejik Bakış
 2. Modül: Öğrenme Programlarını Yönetebilmek
 3. Modül: Eğitim Tasarımı
 4. Modül: İK ile İşbirliği
 5. Modül: Sistem ve Süreçleri Yönetmek


2021 takvimi Şubat ayı içinde açıklanacaktır. Bu program genel katılıma açık eğitimler olarak düzenleneceği gibi, kurumlara özel eğitimler de planlanacaktır.

Anlatmak Eğitim Değildir Atölyesi

Amaç:Bir eğitim tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken tüm bileşenlerini fark etmek Performans odağını kaybetmeden ve katılımcılarının deneyimler yaşamasına izin veren tasarımları yapmamıza yardımcı olacak bir modeli öğrenmek ve uygulamak.

Atölye İçeriği:

 1. Gündem – Akış - Tanışma
 2. Eğitimleri Harika Yapan Şeyler
 3. Yetişkinlerin Öğrenme İlkeleri


Uygulamalar:

 1. Odağı Tanımlamak: Öğrenen Merkezli ve Performans Odaklı Tasarımlar
 2. Eğitim Tasarımı için Yalın Bir Yaklaşım: 5 Adımlı Model
 3. Çevrim içi Eğitimde Etkili Uygulamalar


Süre:
Çevrim içi ve yüz yüze olarak planlanabilmektedir. Aşağıda bu doğrultuda her iki sınıf ortamı için uygulama süresi belirtilmiştir.

 1. Çevrim içi olması halinde eğitim süresi, 3,5 saattir.
 2. Yüz yüze olması halinde eğitim süresi, 1 gündür.


Katılımcı Sayısı:12 (En Fazla)
Bu atölye genel katılıma açık olarak TEGEP tarafından takvimleri duyurulmaktadır. Ayrıca kurumlara özel olarak da planlanma yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve teklif için ebru.duman@tegep.org adresinden Ebru Duman ile iletişime geçebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 19698 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi