MENÜ 

TEGEP Eğitim Programları

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı

Kurumsal eğitmenliğin bir meslek olarak tanınmasına öncülük eden, ulusal meslek standartlarını ve mesleki yeterlilikleri hazırlayan TEGEP; bu standartlara uygun ve dünyadaki güncel uygulamaları esas alarak hazırladığı Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı’nı (KESP) sektör profesyonelleri ve sektörde kendini bu alanda geliştirmek isteyenlerle buluşturuyor.

TEGEP, hatırı sayılı bilgi birikimi ve deneyimi, global bilgiyle harmanlayarak, güncel ve mesleki gelişimin kalite standartları yükselten yepyeni sertifika programı ile kurumsal eğitmenlere, bu alanda kendini geliştirmek, eğitmen olmak isteyen herkese mesleklerinde iz bırakabilecekleri, farklı bir bakış açısı kazanıp mesleki ve bireysel gelişimlerine değerler katabilecekleri bir eğitim programı sunmaktadır.

Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı (KESP) 7 modülden oluşmaktadır. Her bir modül ayrı ayrı alınabilir ve eğitimlerin sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilir. 7 Modülün tamamı bitirildiğinde katılımcılar TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika sürecini tamamlama hakkını elde ederler.

Aşağıda yer alan tüm modüllerimizin günleri eğitim şekline göre değişiklik göstermektedir.
-Yüz yüze eğitimlerde her bir modül 2 tam gün sınıfiçi eğitim,
-Çevrimiçi(Sanal Sınıf) eğitimlerde 3 seans (1 seans 3,5 saat) şeklinde düzenlenmektedir.


KESP Tanıtım Videosu

Modül içerikleri şöyledir:

1. Modül:Kurumsal Eğitmenliğe Stratejik Bakış

-KESP’in kapsamı ve katılımcısına kazandıracakları
-Eğitimin kurum için stratejik önemi
*Kurumsal eğitmeniğin önemi
-Eğitimlerdeki trendler
*Öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir?
*Öğrenme teorileri
*Neuroscience
-Eğitimlerin başarı kriterleri
*Eğitmenlik Niyeti
*Eğitimlerin başarısızlık nedenleri
-Eğitmenin rolü ve geleceği
*Kurumsal Eğitmenin sorumluluk alanları
*Kurumsal Eğitmenin yetkinlik modeli
-TEGEP yetkinlik seti
-Eğitmenin kişisel farkındalığı
*Talent Insight/Trimetrix geribildirimi
*Katılımcının kişisel kurumsal eğitmenlik vizyonunu oluşturması
*Vizyona ulaştıracak gelişim planını belirlemek2. Modül: Eğitim Tasarımı I – Analiz ve Tasarım

Analiz
-Eğitimlerin Verimsizliği
-Eğitimlerin Başarısı
-Öğretim İhtiyacının Belirlenmesi
*Yetkinlik Bazlı İhtiyaç Analizi
-Eğitim Dışı İhtiyaçlar
-Analiz Veri Toplama Yöntemleri
-Analiz Çıktılarının Değerlendirme Kriterleri
-Analizin Raporlanması
-İhtiyaç Analizi Soruları


Tasarım
-Tasarımın Amacı
*Eğitimin Trasferinde Paydaş Sorumlulukları
-Eğitim Tasarımı
*Öğrenme Teorileri
-KOLB Öğrenme Stilleri
-Bloom Taksonomisi
-Gagne 9 Aşamalı Model
-Addie Öğrenme Yolculuğu
-5 Adımlı Model
*Öğrenme Deneyimi Süreci
*Eğitim öncesi sırası ve sonrası
*Öğrenme Deneyimi Araçları
-Asenkron ve Senkron Araçlar
-Asenkron Araçlar
-Senkron Araçlar
-Araçlarda teknolojiyi etkin kullanma (Örneğin – online anketler,
app.ler)


3. Modül: Eğitim Tasarımı II – Uygulama ve Değerlendirme

Eğitmenin Alet Çantası
-Öğrenme Yolculuğu
-Yolculuğun Temel İlkeleri
-Eğitim Künyesi Oluşturma
*Öğrenme Hedefleri ve Eğitim İçerikleri
*İçerik Oluşturma
-Eğitimin Açılış Mantığı ve Yöntemleri
-PowerPoint Tasarım Kuralları
-Eğitime Destek Dokümanlar


Ölçme ve Değerlendirme
-ROI Bakış Açısı ve Süreci
*Planlama
*Uygulama
*Tutundurma
*Ölçme
-Değerlendirme Planı
*Değerlendirme ve Hedefler İlişkisi
*Başarı Standartları
*Değerlendirme Planının Oluşturulması
-Kirkpatrick Modeli
*Eğitimin Etkisinin Ölçülmesi
*Bilginin Ölçülmesi
*Davranışın Ölçülmesi
*Sonuçların Ölçülmesi
*Eğitimin Geri Dönüşü4. Modül: İletişim ve İnsan İlişkileri

-Eğitimcinin İletişim içerisinde olduğu kişiler ( katılımcı, katılımcıların yöneticileri / iş kolu yöneticileri, diğer eğitmenler vb. )
-İletişim ve İnsan İlişkileri özelinde katılımcının kırmızı çizgileri (KVKK, Şirkete Özel Bilgiler vb.)
-Eğitimcileri için dijital ve sosyal iletişim kanalları kullanımı
-Eğitimlerde Olumlu ortam oluşturmak
-Katılımcıyı merkeze alan iletişim modeli kurgusu
*Şefkat Dili nedir?
*Bağlantının özü ve temelleri nelerdir?
*Duygusal Okuryazarlık
-Gözlem
-Duygu ve İhtiyaç Kavramları
-Empatiyle Dinleme
-Kendime Empati
-Kendini Özenli Dürüstlükle İfade
-Rica
*Katılımcılarda güven sağlamak
*Katılımcı ile bağ kurmak
-Takdir
-Geribildirim
-Zor durumları yönetmek


5.Modül: Sahne ve Platform Becerileri

-Sahne öncesi hazırlıklar
*5N+1K
-Etkili Açılışlar
-Görsel Araç Kullanımı
*Powerpoint / keynote
*Flip Chart / Beyaz Tahta Kullanımı
-Sunumsuz tasarımlar
-Mesajı kısa ve net aktarımı
-Teknik bilginin aktarımı
-Sahneyi/platformu etkin kullanma
-Hikaye Anlatımı
-Etkin sunum becerileri
*Göz Teması
*Jestler ve Mimikler
*Bedenin Duruşu ve Yönü
*Dış Görünüş
*Ses Kullanımı
*Kelimeler
*Alan Kullanımı
-Eğitmenin örnek duruşu ve hali
-Ortam Takibi
-Gelen soruları yönetmek
-Beklenmedik durumları yönetmek
-Etkili kapanış
-Sahne Uygulamaları6. Modül: Kolaylaştırıclık Becerileri

-Eğitimlerde kolaylaştırıcılığın ve interaktif katılımın önemi ve gereği
-Aktif katılımı sağlama prensipleri
-Kolaylaştırıcılığın eğitim ve eğitmene faydaları, zorlukları
-Kolaylaştırıcılıkta 4P (Purpose, Progress, Pace, People)
*Amaç, hedef
*Süreç, Verimlilik
*Tempo, Akış
*Katılımcılar, Sesler
-Kolaylaştırıcı Becerileri
*Aktif Dinleme
*Destekleyici Yaklaşım
*Özetleme
*Meydan Okuma
*Süreci Yönetme
*Ortamı Yönetme
-Sisteme geri bildirim verme (Yansıtma)
-Eğitimlerde katılımı sağlama yöntemleri, araçları
-Katılımı sağlayan araçların etkin yönetimi
-Örnek süreçler
-Gerçek örnek uygulamalar


7. Modül: Performans ve Geri Bildirim

-Eğitmen geri bildirim kriterlerinin paylaşılması
-30 dakikalık katılımcı sunumlarının yapılması
-10 dakikalık geri bildirimlerin verilmesi
*Eğitmen (Bireysel)
*Katılımcı (Olumlu)
*Eğitmen (Bütünsel)
-Grup gelişim alanlarının paylaşılması
-Bireysel gelişim hedeflerinin paylaşılması

*TEGEP Eğitim ve Etkinlik Takvimi için Tıklayın.


Detaylı bilgi ve teklif için ebru.duman@tegep.org adresinden Ebru Duman ile iletişime geçebilirsiniz.

TEGEP Eğitim Profesyoneli Sertifika Programı

Amaç: Bir eğitim&gelişim profesyonelinin, kurumun stratejisini anlaması, stratejiye uygun olacak şekilde eğitim ve gelişim faaliyetlerini konumlandırması için gerekli sistem ve süreçleri kurması ve araçları yapılandırması için gerekli bilgi ve becerileri kazanması.

Program İçeriği:
Her bir modül ayrı ayrı alınabilir ve eğitimlerin sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilir. 6 Modülün tamamı bitirildiğinde katılımcılar TEGEP Kurumsal Eğitmen Sertifika sürecini tamamlama hakkını elde ederler.

Modül içerikleri şöyledir:

Çevrimiçi lasman ile başlar.

 1. Modül: Kurumsal Gelişim ve Eğitime Stratejik Bakış
 2. Modül: Öğrenme Programlarını Yönetebilmek
 3. Modül: Eğitim Tasarımı
 4. Modül: İK ile İşbirliği
 5. Modül: Sistem ve Süreçleri Yönetmek


Eğitim takvimi 2023'ün ikinci yarısı itibariyle açıklanacaktır. Bu program genel katılıma açık eğitimler olarak düzenleneceği gibi, kurumlara özel eğitimler de planlanacaktır.

Anlatmak Eğitim Değildir Atölyesi

Amaç:Bir eğitim tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken tüm bileşenlerini fark etmek Performans odağını kaybetmeden ve katılımcılarının deneyimler yaşamasına izin veren tasarımları yapmamıza yardımcı olacak bir modeli öğrenmek ve uygulamak.

Atölye İçeriği:

 1. Gündem – Akış - Tanışma
 2. Eğitimleri Harika Yapan Şeyler
 3. Yetişkinlerin Öğrenme İlkeleri


Uygulamalar:

 1. Odağı Tanımlamak: Öğrenen Merkezli ve Performans Odaklı Tasarımlar
 2. Eğitim Tasarımı için Yalın Bir Yaklaşım: 5 Adımlı Model
 3. Çevrim içi Eğitimde Etkili Uygulamalar


Süre:
Çevrim içi ve yüz yüze olarak planlanabilmektedir. Aşağıda bu doğrultuda her iki sınıf ortamı için uygulama süresi belirtilmiştir.

 1. Çevrim içi olması halinde eğitim süresi, 3,5 saattir.
 2. Yüz yüze olması halinde eğitim süresi, 1 gündür.


Katılımcı Sayısı:12 (En Fazla)
Bu atölye genel katılıma açık olarak TEGEP tarafından takvimleri duyurulmaktadır. Ayrıca kurumlara özel olarak da planlanma yapılmaktadır.


*TEGEP Eğitim ve Etkinlik Takvimi için Tıklayın.

Detaylı bilgi ve teklif için ebru.duman@tegep.org adresinden Ebru Duman ile iletişime geçebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 23704 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi