MENÜ 

TEGEP Mentorluk

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP Mentorluk programı, sürecin işleyişi ve ilgili formlar ile ilgili açıklamaları bu sayfada bulabilirsiniz.

TEGEP Mentorluk Sürecinin Amacı

TEGEP Mentorluk Süreci; TEGEP üyeleri arasından YK üyelerinin değerlendirmesi neticesinde belirlenen mentorların, özellikle eğitim ve gelişim sektöründeki uzmanlık ve deneyimlerini kendilerinden daha az deneyimli eğitim profesyonelleri ile paylaşarak ve onların kendilerini kişisel, mesleki ve yönetsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olarak sektöre donanımlı eğitim ve gelişim yöneticileri yetiştirmeyi hedefler.

Kimler Mentor ve Menti Olabilir?

Mentor Olmak İçin;

 • Asil ve yedek TEGEP Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeler
 • TEGEP üyeleri arasından Min. 10 yıl eğitim ve gelişim alanında uzmanlık tecrübesine ve Min. 5 yıl eğitim ve gelişim alanında yöneticilik tecrübesine sahip olanlar

 • TEGEP üyesi eğitim/danışmanlık firmaları mensupları arasından Mentorluk veya koçluk eğitimi tecrübesine sahip olanlar

 • Başvuruları TEGEP Yönetim Kurulu değerlendirir ve mentorları belirler.
Menti olmak için ise tüm eğitim profesyoneller başvurabilir.

 

Eşleştirme ve Sürecin İşleyişi

 • Mentorluk almak isteyen TEGEP üyeleri ve eğitim profesyonelleri, TEGEP web sitesindeki Mentor Profil Kartlarını inceleyerek seçim yaparlar.
 • Mentiler, ilk üç mentor adayı tercihlerini Menti Kimlik Kartını doldurmak suretiyle TEGEP’e iletirler. Eşleştirmeler sonucunda süreç başlar.
 • İlk görüşme için mentor-menti ile iletişimi TEGEP tarafından sağlanır.
 • Sonrasında görüşmeleri organize etmekten menti sorumludur.
 • Süreç ayda minimum bir seans 2 saat olacak şekilde, toplam dört görüşmeden oluşur.
 • Görüşmeler, TEGEP ofisinde veya mentor ve mentinin belirlediği bir lokasyonda gerçekleşir.
 • Görüşmelerin düzenli yapılması esastır.
 • Süreç sonunda menti bu süreçteki kendi gelişim yolculuğu ile ilgili bir rapor yazar, mentoru ve TEGEP ile paylaşır.

Mentorluk Süreci Uygulama Esaslarımız ve Etik Yaklaşımımız

Mentor olmak ve mentorluk almak isteyen kişilerin, bu ilişki boyunca TEGEP’in çizdiği aşağıdaki çerçevede davranmalarını bekliyor ve rica ediyoruz.

 • Mentor ve menti arasındaki ilişki gizlilik ve güven ilişkisi üzerine kuruludur. Ele alınan ya da paylaşılan konular, gizlilik esası kapsamında, TEGEP, mentinin yöneticisi ya da herhangi başka bir kişi ile paylaşılmaz.
 • Her iki taraf da mentorluk sürecinden kişisel, profesyonel veya maddi anlamda bir çıkar sağlamaz.
 • Mentor, mentinin mevcut işine bağlılığını olumsuz etkileyecek yorum ve yönlendirmelerden kaçınır.
 • Mentor ve menti ilişkisinde mesleki gelişim fırsatları gündem olmalıdır, mümkünse bu ilişki sonucunda mentinin, mentorun desteğiyle eğitim ve gelişim projelerine ya da iyileştirme çalışmalarına odaklanılmalıdır.
 • Mentor ve menti diledikleri zaman mentorluk ilişkisini bitirmek ya da uzatmakta serbesttirler. Fakat bu konularda TEGEP Genel Sekreterliği'ne bilgi vermelidirler.
 • Mentorlar ve mentiler görüşmeler tamamlandıktan hemen sonra, kaçıncı görüşmenin yapıldığı konusunda TEGEP Genel Sekreterliği'ne e-posta ile bilgi verirler.
 • Mentor ve mentiler TEGEP’ten gelecek olan ve mentorluk sürecinin etkinliğine yönelik değerlendirme anketlerini doldurmayı kabul ederler.
 • Mentilerin mentorluk süreciyle ilgili olarak kendi yöneticilerine, konuşulan içeriklerden söz etmeden, sadece süreç ve sürecin kalitesi hakkında bilgi verirler.
 • Mentor ya da menti, bu ilişki içerisinde herhangi bir konuda zorluk, problem vb. yaşadığında bu konuda TEGEP’ten yardım alabilirler.
 • Mentor, bu görüşmeler sonucunda mentinin işiyle ilgili, kariyeri ile ilgili ya da özel hayatı ile ilgili herhangi bir davranışından ya da kararından doğrudan sorumlu tutulamaz. Mentorluk ilişkisinde her türlü karar mentinin kendi kararıdır.
 • Mentor, mentinin herhangi bir iş performansından sorumlu değildir, gelişimine odaklanır fakat gelişimi hayata geçirmek mentinin sorumluluğudur.
 • Mentorluk sürecinde görüşmelerin gerçekleşmesi mentinin sorumluluğunu ve kişisel çabasını gerektirir. Bu kapsamda, görüşme tarihi, görüşme mekanı ve saati konusunda planlamaları menti takip eder, mekan ya da zamanın mentoruna uymaması durumunda alternatif yer ve zaman konusunda çaba gösterir, görüşmelerin aksaması durumunda menti, mentoruna yeni görüşme tarihi konusunda anımsatmada bulunarak aksamaların önüne geçer.
 • Mentorluk görüşmeleri, verimlilik açısından en fazla 20 gün arayla gerçekleşmelidir. 20 günü geçen görüşmelerde bir önceki konular unutulabileceğinden daha uzun görüşme aralıklarından kaçınılmalıdır.

Örnek Süreç Formlarımız


TEGEP Menti Kimlik Kartı:Menti olmak isteyenler tarafından doldurularak TEGEP'e iletilir.

TEGEP Mentorluk Anlaşması:Süreç başlangıcında hem mentor hem de menti tarafından karşılıklı olarak imzalanır.

TEGEP Mentor Değerlendirme Formu: Mentor tarafından sürecin sonunda doldurulur.

TEGEP Menti Değerlendirme Formu: Menti tarafından sürecin sonunda doldurulur.

TEGEP Mentor Profil Kartları

Mentorlarımız netleştikçe, mentorlar ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Mentor Profil Kartlarını buradan indirebileceksiniz.

Mentorlarımız
Güliz Demir

Gamze Doğan

Erkan Dündar
Ezgi Kadıoğlu Yangın

Feyzan Sayalı

Mehmet Gürsoy

Prof. Dr. Şahin Karasar

İsa Turan

Ülker Yıldırımcan

Cenk Sandıkçı

Hasan Tahsin Güngör  
Saynur Önen
Sinan Akdoğan

Okunma Sayısı: 100519 Diğer TEGEP Öğrenme Merkezi