MENÜ 

TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri Süreci Hakkında

3 Ocak 2017 Salı

Amacımız

Kurumlardaki başarılı uygulamaların görünür hale gelmesi ve ödüllendirilmesini, iyi uygulamaların paylaşılarak yaygınlaşmasını amaçlayan TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri, 2015 yılından itibaren devam eden bir ödül sürecidir.

Hem başvuran kurumlar hem de sektörümüz açısından son derece yararlı olduğunu düşündüğümüz bu süreçte öncelikli hedeflerimiz;

 • Kaliteyi ön plana çıkartmak ve kalite çıtasını yukarı çıkartmak,
 • En iyi uygulamaları takdir etmek ve sektörde bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,

 • İhtiyaca doğru yanıtları, etkili tasarım ve katılan değeri gösteren ölçme yaklaşımını yaygınlaştırmak (İş’e dokunur eğitimler yapmak),
 • "Öğrenme ve Gelişim"in kendi içindeki alt alanlarını da ön plana çıkartmak,
 • Birbirimizden öğrenmek,
 • Ödül heyecanını paylaşmak,
 • TEGEP‘in ortaya koyduğu değerler ile paralel olarak; genel geçer standartlar çerçevesinde, güvenilir ve tarafsız bir ödül süreci yürütmek.

Değerlendirme Süreci

Ön Eleme: Başvuru şartlarına uygunluk TEGEP’in Ödül süreci proje ekibince kontrol edilir.

Final Değerlendirilmesi: Finale kalan projeler final değerlendirmesine katılan jüri üyelerine sunum yapar ve sunumlar sonunda numerik bir değerlendirme yapılır.

Ek Bilgi talebi: Tüm bu süreç içerisinde jüri üyeleri proje sahiplerinden ek açıklama isteyebilirler.

Tüm kategorilerde, projeler değerlendirilirken aşağıdaki kriterler değerlendirmelerde esas alınacaktır :

 • İhtiyaç analizi süreci,
 • Tasarım ve geliştirme süreci, tasarlanan programın yapısı,
 • Uygulama süreci
 • Ölçme/Değerlendirme süreci
 • Programın sonuçları, etkileri
 • Gelecek planları

Başvuru Kriterleri ve Gizlilik Şartları

Her kurum başvuru aşaması öncesinde belirlenen ve başvurular açıldığında duyurulan kategorilerde;

 • En fazla 3 kategoriye başvuruda bulunabilir; aynı proje ile en fazla bir kategoriye başvuruda bulunabilir.
 • Başvurulan proje tasarım aşamasında değil, uygulanmış olmalıdır.
 • Son 2 yıl içinde uygulanmış projeler olmalıdır.

TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri Gizlilik Şartları
Ödül sürecine katılım için başvuru sahibi kurum tarafından TEGEP’e iletilen başvuru formunda yer alan, proje konusuna ilişkin her türlü ticari, mali, hukuki ve teknik bilgiler gizli bilgiler olarak kabul edilmekte ve tarafımızca bu bilgilerin korunmasına büyük önem verilmektedir.


Tarafımıza aktardığınız iletişim formu ve başvuru formu, yalnızca ödül sürecine katılım şartlarını ve projelerin değerlendirilmesi amacıyla tarafımızca belirlenen jüri üyelerine aktarılmakta olup, bu bilgi ve belgeler, Dernek veya jüri üyeleri tarafından başka hiçbir amaçla kullanılmamakta ve sözlü veya yazılı olarak üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Tarafımıza aktardığınız başvuru formları jüri üyelerine, projeleri değerlendiren jüri üyelerine bir gizlilik taahhüdü mukabilinde aktarılmaktadır. Jüri üyelerinin de bu bilgi ve belgeleri herhangi bir üçüncü kişiye aktarması yasak olup, proje konusu bilgilerin gizliliği ile etik ve değerlendirme kuralları, jüri üyelerinden alınan gizlilik taahhüdünde yer almaktadır.

Ödül sürecinde projelerin Jüri üyeleri tarafından tarafsızca değerlendirilmesi ve başvuru sahibi kurumların gizliliğinin korunması adına, başvuru sahiplerinin kimliği final aşamasına kadar jüri üyelerine bildirilmemektedir. Başvuru sahiplerinin de başvuru formunu doldururken kurumunuzun kimliğini ortaya çıkarma ihtimali bulunan şirket logosu, görseller, reklamlar, sloganlar, ürünler ve benzeri her türlü bilgiyi kullanmanız ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardan TEGEP sorumlu değildir.

Başvuru sahibi kurum tarafından doldurularak iletilen ön başvuru ve iletişim formları TEGEP tarafından süresiz olarak saklanabilecektir. Başvuru sahibi kurum tarafından doldurularak iletilen başvuru formlarının fiziki veya elektronik nüshaları ise, jüri üyeleri tarafından ödül sürecinin tamamlanmasını müteakip silinmektedir. Başvuru sahibi, başvuru konusu projelerin değerlendirilmesi ve ödül sürecinde jüri üyelerinin, bilgilerin gizli tutulması hususunda TEGEP’ten bağımsız olarak hareket ettiğini, jüri üyelerinin bağımsız fiilerinden dolayı TEGEP’in sorumlu tutulamayacağı hususunu kabul ve beyan ederler.


Kişisel Verilerin İşlenmesi
TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri başvuru kapsamında tarafımıza iletilen formlarda yer alan, kurumunuz adına irtibat kurulacak kişilere ilişkin bilgier ve diğer kişisel bilgiler, ödül sürecinin yürütülmesi adına tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Gizlilik Politikamıza www.tegep.org adlı web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Okunma Sayısı: 13090 Diğer ÖDÜL