MENÜ 

Vizyon / Misyon / Değerler

3 Ocak 2017 Salı

Vizyonumuz

 Kurumsal öğrenme ve gelişim alanında her zaman referans noktası olmak.

Misyonumuz

Öğrenme ve gelişim alanında fikir üretmek, yaymak, geliştirmek ve ilham vermek.
 

Derneğin Amacı

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Dernek tüzüğünde derneğin amacı şu şekilde tarif edilmiştir;
Madde 2: Yetişkin öğrenimi; temel eğitimini ya da mesleki eğitimini tamamlayarak hayata atılmış kişilerin kendilerini çok yönlü bireyler olarak geliştirmek; mesleki becerilerini güncellemek; yeni bilgi ve becerilerle donanmak; girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık gibi özellikler kazanarak kendilerine, ülkeye ve dünyaya katma değer sağlayacak etkinliklerde bulunmak için ihtiyaç duydukları her türlü öğrenme hizmetinin organizasyonunu kapsar. Bu öğrenmelerin ortamı, süresi, belgelendirilmesi ve ücretlendirilmesi öğrenmelerin kendisi kadar çeşitlilik gösterir. İhtiyaca ilişkin talepler ve ihtiyaca yönelik öğrenme arzları bireysel ya da kurumsal olabilir. “Sürekli eğitim” prensibinden hareket ile dernek, “Bilimsellik”, “Yerellik”, “Şeffaflık” ve “Değer katmak” değerlerini rehber edinerek; öğrenme kültürünün herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda dernek; kurumlar, eğitim verenler, eğitim alanlar ve akademisyenlerden oluşan paydaşlarıyla ilke ve standartlar belirleyerek, öncü ve yerel bir öğrenme kültürünün toplumda yayılmasını sağlamayı amaç edinmiştir. Dernek bu amaçlarını gerçekleştirirken yeni fikirler üretmeye, çabalarını araştırma ve geliştirme temeline oturtmaya özen gösterir.

 

Değerlerimiz

TEGEP, sürekli öğrenme prensibi doğrultusunda tüm çalışmalarında aşağıdaki değerleri rehber edinmiştir.
Bilimsellik,
Yerellik,
Şeffaflık,
Değer Katmak,

                                           
Okunma Sayısı: 120416 Diğer HAKKIMIZDA